Integralna metoda u radu s predškolskom djecom i njihovim roditeljima - priručnik

prof. dr. sc. Josipa Bašić; Boris Hudina;
mr. sc. Nivex Koller Trbović; dr. sc. Antonija Žižak


recenzenti: prof. dr. sc. Marina Ajduković; prof. dr. sc. Milko Mejovšek
ilustracije: Zlatko Modrić

godina izdanja: © 2005. (drugo izdanje) - biblioteka: Komunikologija
format: 16 x 23 cm; opseg: 216 stranica; uvez: meki
ISBN 953-180-130-4; UDK: -


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

   Prepoznavanje i vježbanje socijalnih vještina koje utječu na razvoj i sazrijevanje djece predškolske dobi kroz 18 područja: Percepcija, Komunikacija, Ponašanje, Razvojne krize, Potvrde, Sukobi i njihovo rješavanje, Odlučivanje, Pravila i disciplina, Suradnja i natjecanje, Kreativnost, Uloge, Grupni i individualni kontekst, Samopercepcija.

Iz predgovora
   Temeljna svrha ove knjige, kao i edukacije odgajatelja i stručnih suradnika dječjih vrtića, što je prethodila ovoj knjizi, sastoji se u prepoznavanju i vježbanju onih socijalnih vještina i tehnika individualnoga i grupnog rada koje će utjecati na socijalno-emocionalno područje i proces razvoja i sazrijevanja djece predškolske dobi, tako da odgajatelji koji rade s djecom i njihovim roditeljima, kao i drugi stručni djelatnici dječjih vrtića, budu educirani za primjenu integralne metode. Kao što je rečeno u knjizi Integralna metoda u radu s predškolskom djecom i njihovim roditeljima - teorijski dio, riječ je o metodi čiji je teorijski okvir humanistički pristup, a naglasak je na teorijama učenja i teorijama potreba, što se operacionaliziraju kroz komunikacijske procese.
   Kako je na kraju spomenute knjige naglašeno, vođeni idejama ove metode, njenu aplikativnost vidimo, prije svega, u promijenjenom kontekstu dječjih vrtića u kojima stručno i drugo osoblje uči potrebna znanja, stječe brojne socijalne vještine, ali uči i o sebi, oslobađajući svoju kreativnost. S druge strane, daje se drukčiji smisao fenomenima koji su sastavni dijelovi sustava, što zadovoljava i potrebe djece i njihovih roditelja, kao i potrebe odraslih u vrtiću, te usavršava i procese komunikacije među svim sudionicima na koje se program primjenjuje i koji program primjenjuju. Takvim pristupom ulazimo u ekološki prostor djeteta, djelujući na njega samog, otvarajući mu prostor za zdravo odrastanje, posredstvom roditelja i stručnih djelatnika vrtića.


Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

Područja: dječji vrtići i jaslice * fakulteti, instituti, zavodi

Zainteresaranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


J. Bašić, N. Koller Trbović, A. Žižak: Integralna metoda u radu s predškolskom djecom i njihovim roditeljima - teorijski pristup
 
I. Longo: Roditelj - graditelj odnosa
 
A. Došen Dobud: Predškola - vodič za voditelje i roditelje
 
A. Došen Dobud: S djecom u jaslicama
 
A. Došen Dobud: Dijete - istraživač i stvaralac
 
C. Glasser: Moj svijet kvalitete - vježbenica
 
R. A. Sullo: Učite ih da budu sretni