Temelji kvantitativne analize u društvenim znanostima - Kvantitativni pristup u socijalnom radu

prof. dr. sc. Aleksandar Halmi

recenzenti: prof. dr. sc. D. Milinović, prof. dr. sc. V. Previšić, prof. dr. sc. G. Zovko

godina izdanja: © 2013. (drugo nepromijenjeno izdanje) - biblioteka: Posebna izdanja
format: 16 x 23 cm; opseg: 256 stranica; uvez: meki
ISBN 978-953-180-181-2 CIP zapis: 853850


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

Na temelju relevantne suvremene svjetske literature s ovoga područja, uz potreban kritički odabir pojedinih metoda i tehnika, autor je stručnoj javnosti kao i studentima društvenih znanosti predočio vrijednu knjigu kojom je, uz ostalo, upotpunio svoj doprinos razvitku metodologije društvenih znanosti.

Iz recenzija
   Djelo je pisano na temelju suvremene svjetske literature s ovog područja, primjenom komparativne metode izlaganja, uz razvijen kritički odnos prema pojedinim sredstvima i metodama. (...) (prof. dr. sc. Dušan Milinković)
   Iz mnoštva različite literature, posebice inozemne (...), autor je uspješno, selektivno i kritički odabrao ključne probleme kvantitativne analize u društvenim znanostima, primjenjujući je najvećma na polje socijalnih pojava. Knjiga je ozbiljan i cjelovit rad višestruke namjene (...), koju je autor didaktički učinio i udžbenikom i priručnikom, ali i studijskim uvodom u metodologiju per se. (prof. dr. sc. Vlatko Previšić)
   Autor je ovom knjigom pokazao ne samo da su prisutne teorijsko-metodološke potrebe socijalnog rada i srodnih 'pomažućih' profesija, nego da su u znatnoj mjeri razvijene i njegove mogućnosti primjene kvantitativnih postupaka istraživanja. Ovo izvorno znanstveno djelo (...) pripada među malobrojne knjige objavljene u Republici Hrvatskoj gdje se komplementarno razmatraju i povezuju problemi iz znanstvene metodologije i statističke analize podataka. (prof. dr. sc. Gojko Zovko)

O autoru
   Aleksandar Halmi rođen je 1954. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, a 1977. godine diplomirao je na Sveučilišnom interfakultetskom studiju za socijalni rad. Poslije studija radi kao asistent na katedri za socijalni rad i geontologiju na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Nastavlja se baviti teorijskom problematikom socijalnog rada te s toga područja stječe magisterij 1981. godine, a doktorat 1987. godine. Više od 25 godina radi na Pravnom fakultetu u Zagrebu - Studijski centar socijalnog rada - katedra za teoriju i metodologiju socijalnog rada. Trenutno je više od 10 godina zaposlen na Sveučilištu u Zadru u statusu redovitog profesora u trajnom zvanju Odjela za turizam i komunikacijske znanosti Autor je 10 udžbenika te više od 150 znanstvenih i dtručnih radova objavljenih u različitim publikacijama.

Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

Područja: socijalna skrb, savjetovališta i udruge * fakulteti, instituti, zavodi

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


A. Halmi: Teorije i metode socijalnog rada - Prilozi za studij metodologije socijalnog rada
 
J. Janković: Pristupanje obitelji - sustavni pristup
 
I. Ferić: Vrijednosti i vrijednosni sustavi: psihologijski pristup
 
A. Halmi: Multivarijatna analiza u društvenim znanostima
 
A. Halmi: Metodologija istraživanja u socijalnom radu
 
K. Urbanc: Izazovi socijalnog rada s pojedincem
 
M. Ovsenik, M. Ambrož: Neprofitni autopoetični sustavi