Neprofitni autopoetični sustavi

prof. dr. sc. Marija Ovsenik, mr. sc. Milan Ambrož


recenzenti: prof. dr. sc. Karl Bonutti, doc. dr. sc. Mladen Knežević

godina izdanja: © 1999. (prvo izdanje) - biblioteka: Posebna izdanja
format: 16 x 22 cm; opseg: 176 stranica; uvez: meki
ISBN ISBN 953-180-076-6 CIP: UDK 364.01


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

Osim države, socijalne potrebe građana zadovoljavaju tržište (na komercijalnim osnovama) i treći sektor - civilno društvo (na neprofitnim osnovama). Autori objašnjavaju svaku od ovih sfera društva kao i njihove međuodnose u uvjetima društvene neravnoteže nastale djelovanjem globalizacije. Posebnu pozornost usmjeravaju na treći sektor, neprofitne organizacije, te objašnjavaju način ustrojstva i vrste takvih organizacija te njihovo djelovanje u zadovoljavanju potreba građana na dragovoljnim osnovama (planiranje rada, prikupljanje sredstava - sponzorstvo, donatorstvo, marketinški pristup, faze rada i evaluacija).

Iz predgovora hrvatskom izdanju
   Ukazujući na krizno stanje svjetskog društva i njegovih pojedinih struktura i činitelja, autori naglašavaju da tradicijske misaone paradigme više nisu polazište s kojih bi se moglo rješavati postojeće i buduće društvene probleme. To, prije svega, dokazuju nemogućnošću države (na Zapadu države blagostanja koja se urušila, a na Istoku države koja je probleme rješavala socijalnom politikom) da udovolji naraslim i novim potrebama građana u sferi socijalnih usluga, te istodobnim djelomičnim preuzimanjem ove njezine uloge od strane dviju novih sfera - tržišta (koje djeluje na komercijalnoj osnovi) i civilnog društva (koje djeluje s neprofitnih polazišta).
   Međutim, treći sektor je istodobno i prostor samorealizacije građana; oni u njemu dragovoljnim radom, kroz različite vidove udruživanja na holističkim načelima brže i bolje identificiraju raznolike potrebe i nalaze putove i načine njihova zadovoljavanja.
  Autori u zadnja dva poglavlja razrađuju konkretnu problematiku neprofitnih organizacija: od definicije pojma, ustrojstva, partnerskih odnosa u socijalnoj razmjeni, strategije i plana, do vrsta, načina i metoda prikupljanja sredstava za njezino djelovanje i ostvarivanje poslanstva.

O autorima
  Marija Ovsenik izvanredna je profesorica i prodekanica na Visokoj školi za socijalni rad u Ljubljani. Magistrirala je na Fakultetu organizacijskih znanosti u Kranju, a doktorirala na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Predaje i na Fakultetu organizacijskih znanosti u Kranju i Visokoj školi za hotelijerstvo i turizam u Portorožu. Autorica je dviju knjiga i brojnih članaka s područja organizacije i managementa, s posebnim naglaskom na socijalni rad u neprofitnim organizacijama. Na ovom je području i njezin znanstveni interes.
  Milan Ambrož je savjetnik za organizaciju poslovnih procesa. Magistrirao je na Fakultetu društvenih znanosti u Ljubljani. Koautor je dviju knjiga i tri priručnika za učenje spretnosti. Suradnik je u trima projektima za uvođenje timskog rada u poslovne procese.


Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

Područja: socijalna skrb, savjetovališta i udruge * fakulteti, instituti, zavodi * društvo u kojemu živimo * filozofija, eseji, promišljanja

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


A. Halmi: Teorije i metode socijalnog rada - Prilozi za studij metodologije socijalnog rada
 
J. Janković: Pristupanje obitelji - sustavni pristup
 
I. Ferić: Vrijednosti i vrijednosni sustavi: psihologijski pristup
 
A. Halmi: Multivarijatna analiza u društvenim znanostima
 
A. Halmi: Metodologija istraživanja u socijalnom radu
 
K. Urbanc: Izazovi socijalnog rada s pojedincem
 
A. Halmi: Temelji kvantitativne analize u društvenim znanostima - Kvantitativni pristup u socijalnom radu