Metodologija istraživanja u socijalnom radu

prof. dr. sc. Aleksandar Halmi


recenzenti: prof. dr. sc. I. Biondić, prof. dr. sc. J. Janković, prof. dr. sc. V. Previšić

godina izdanja: © 2001. (prvo izdanje) - biblioteka: Posebna izdanja
format: 16 x 23 cm; opseg: 280 stranica; uvez: meki
ISBN ISBN 953-180-085-5 CIP: UDK 364.01 (035)


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

Nakon Uvodnih teza, koje čitatelje upoznaju s recentnim trendovima u metodologiji društvenih istraživanja i socijalnom radu te razmatranju epistemoloških problema socijalnog rada, knjiga dalje obuhvaća dvije temeljne cjeline: teorijske pristupe i metodologiju socijalnog rada. U prvom se dijelu daje pregled glavnih teorijskih pristupa metodologiji istraživanja u socijalnom radu koje su preuzete iz srodnih disciplina, a potom se postupno ulazi u područje metodologije koji obilježavaju dva temeljna pristupa: kvalitativni i kvantitativni koji trianguliraju u programima evaluacije.

Iz recenzija
   Temeljni je doprinos ove knjige u napuštanju zastarjele pozitivističke istraživačke paradigme koja ne može doprijeti do biti fenomena. Uzme li se u obzir da se u nas većina istraživanja još uvijek oslanjaju na staru kvantitativnu metodološku paradigmu, tada je još jasnije da ova knjiga otvara nove metodologijske vidike u istraživanju složenih i multivarijatnih fenomena u polju socijalnih interakcija. (prof. dr. sc. Ivan Biondić)
   Sigurno je da će ova knjiga biti vrlo korisna studentima socijalnog rada kao i studentima ostalih fakulteta koji školuju buduće stručnjake s područja pomažućih djelatnosti. Ona će biti od velike koristi i praktičarima socijalnim radnicima, ali i drugih stručnjacima u sustavu socijalne zaštite, psiholozima, pedagozima i defektolozima. (prof. dr. sc. Josip Janković)
   Ono što će ovu knjigu činiti osobito uporabljivom, i to ne samo u području socijalne znanosti i njezine prakse, među ostalim su metodološki primjeri i predlošci istraživačkih radnji, postupaka i znanstvenih sinteza kao svojevrsnih osnovnih naputaka kako pristupiti nekim istraživačkim temama u području socijalnih znanosti. Kroz nekoliko primjera autor je približio načine kako odabrati predmet i problem istraživanja; kako postaviti hipoteze, odabrati metode i postupke te, na kraju, kako statistički obraditi dobivene podatke i udahnuti im dušu da sve skupa ne bi ostalo na metrijskim pokazateljima. (prof. dr. sc. Vlatko Previšić)

O autoru
   Aleksandar Halmi rođen je 1954. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, a 1977. godine diplomirao je na Sveučilišnom interfakultetskom studiju za socijalni rad. Poslije studija radi kao asistent na katedri za socijalni rad i geontologiju na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Nastavlja se baviti teorijskom problematikom socijalnog rada te s toga područja stječe magisterij 1981. godine, a doktorat 1987. godine. Autor je šest udžbenika i većeg broja znanstveno-istraživačkih studija kao i članaka iz područja epistemologije i metodologije socijalnog rada.

Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

Područja: socijalna skrb, savjetovališta i udruge * fakulteti, instituti, zavodi

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


A. Halmi: Multivarijatna analiza u društvenim znanostima
 
V. Lamza-Posavec: Javno mnijenje - teorije i istraživanje
 
K. Urbanc: Izazovi socijalnog rada s pojedincem
 
A. Hami: Temelji kvantitativne analize u društvenim znanostima
 
A. Halmi: Teorije i metode socijalnog rada
 
I. Ferić: Vrijednosti i vrijednosni sustavi: psihologijski pristup
 
K. Peračković: (Za)što raditi u postindustrijskom društvu?