Predškola - vodič za voditelje i roditelje

Anka Došen-Dobud

recenzenti: mr. sc. Matilda Markočić; mr. sc. Biserka Petrović-Sočo
fotografije (korica): djeca vrtića Trnsko

godina izdanja: © 2008. (drugo izdanje) - biblioteka: Pedagogija
format: 16 x 23 cm; opseg: 112 stranica; uvez: meki
ISBN 978-953-180-087-7; CIP UDK 373.29 (035) * 372.3 (035)


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

   Prvi dio knjige upoznaje čitatelje s organiziranom pripremom djece za školu (koja nisu pohađala vrtić), a drugi obuhvaća 10 većih tematskih cjelina. Ponuđeni program rada s predškolskom djecom naglašava potrebu odgojno-obrazovnog djelovanja na cjelovit razvoj djeteta, pri čemu se rad u predškoli shvaća kao proces prilagodbe djeteta na nove okolnosti kako bi se postupno emocionalno i psihički pripremilo za nove školske obveze. Knjiga je metodološki suvremeno koncipirana, usklađena s prosvjetnim programom, te će biti velika pomoć i voditeljima i roditeljima, ali i ostalim djelatnicima u predškolskim programima, jer obiluje bogatim sadržajem izvedbenih aktivnosti.

Iz recenzija
  Knjiga Predškola - Vodič za voditelje i roditelje u pripremi djece za školu novi je pozitivan doprinos autorice Anke Došen-Dobud obogaćivanju programa i metodike predškolskog odgoja i obrazovanja.
  Jednostavnim jezikom približava metodiku odgojno-obrazovnog rada, stavljajući akcente osobito na dijelove koji su povezani sa zadaćama programa, počevši od sadržaja i aktivnosti koje omogućuju socijalizacijski proces i prevladavanje teškoća odvajanja, što u neke djece može izazvati teškoće.
  Vodič odiše velikim iskustvom u radu s djecom i razumijevanjem za sve sudionike programa. Odiše usmjeravanjem na sklopove aktivnosti kao temeljne okvire u kojima voditelj može birati, dodavati, kreirati...
  Stoga vjerujem da će, zbog sadržaja i načina kako je koncipiran, biti stručna podrška i pomoć svim sudionicima predškole - odgojiteljima, roditeljima i učiteljima koji će ostvarivati predškolu, ali i onima koji će se pripremati za novu djecu - za nove učenike. (mr. sc. Matilda Markoičić)
  Autorica u svojoj metodičkoj koncepciji naglašava potrebu odgojno-obrazovnog djelovanja na dječji cjelovit razvoj, a učenje utemeljuje na dječjim razvojnim i individualnim potrebama. Na život predškolskog djeteta gleda se cjelovito, optimistično, ovdje i sada, a ne kao na neko manje važno razdoblje u kojemu se treba izolirano pripremati za neki budući život u školi.
  Predložene teme i njihov način razrade autorica nudi kao mogući smjer, a ne kao propisanu dogmu, uvažavajući različite kontekste sredina u kojima se predškola izvodi, poštujući kreativnost i različite razine stručnosti voditelja izvedbenih programa kao i individualnost djece.
  Iako se Vodič obraća voditeljima predškole sa željom da im se pomogne i ohrabri ih u radu s djecom koja ne polaze vrtić, vjerujemo da će izazvati i pozornost stručnjaka i djelatnika koji provode ostale predškolske programe, zbog cjelovitosti stručnjaka i djelatnika koji provode ostale predškolske programe, zbog cjelovitosti ponuđenih konkretnih modela aktivnosti koji obogaćuju dosadašnji repertoar izbora za rad sa starijom predškolskom djecom i zbog prikladnosti suvremenoga metodičkog pristupa. Knjiga će dobro doći i studentima predškolskog odgoja, kao i roditeljima i članovima šire obitelji radi boljeg snalaženja u pripremanju djece za školu i razbijanju nesigurnosti i straha od nje. (mr. sc. Biserka Petrović-Sočo)


Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

Područja: djeca i roditelji (i djedovi i bake) * dječji vrtići i jaslice * osnovne škole * fakulteti, instituti, zavodi

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


A. Došen Dobud: S djecom u jaslicama
 
A. Došen Dobud: Dijete - istraživač i stvaralac
 
J. Bašić, N. Koller Trbović, A. Žižak: Integralna metoda u radu s predškolskom djecom i njihovim roditeljima - teorijski pristup
 
J. Bašić, B. Hudina, N. Koller Trbović, A. Žižak: Integralna metoda u radu s predškolskom djecom i njihovim roditeljima - priručnik
 
A. Došen Dobud: U potrazi za vješticom Makrom
 
M. Peteh: Matematika i igra za predškolce
 
M. Peteh: Zlatno doba brojalice