Multivarijatna analiza u društvenim znanostima - 2. izdanje

prof. dr. sc. Aleksandar Halmi

recenzenti (prvo izdanje): prof. dr. sc. G. Bežovan, prof. dr. sc. J. Janković, prof. dr. sc. A. Sekulić-Majurec, prof. dr. sc. J. Žužul

godina izdanja: © 2016. (drugo izdanje) - biblioteka: Posebna izdanja
format: 16 x 23 cm; opseg: 320 stranica; uvez: meki
ISBN ISBN 978-953-180-187-4 CIP (prvo izdanje): UDK 303.71 (075.8)


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

Knjiga će biti korisna teoretičarima i istraživačima u društvenim znanostima, socijalnom radu i drugim pomažućim profesijama jer, osim pregleda metoda i tehnika, donosi istraživačke primjere i predloške istraživačkih radnji, postupaka i znanstvenih sinteza kao svojevrsnih naputaka kako pristupiti nekim problemima istraživanja s aspekta multivarijatne analize gdje god se to u praksi od istraživača zahtijeva. Kroz hipotetske, ali i realne primjere iz prakse, koji zorno se prikazuje kako primijeniti logiku multivarijatnih postupaka u pojedinoj vrsti istraživanja.

Iz recenzija (prvo izdanje)
   Knjiga prenosi spoznaje s područja multivarijatne analize, metodološkog temelja suvremenih istraživanja u različitim područjima društvenih i humanističkih znanosti. Uporabnu vrijednost knjige povećavaju ilustrativni primjeri pojedinog postupka u stvarnim ili hipotetskim istraživanjima, što olakšava njihovo razumijevanje. (prof. dr. sc. Ana Sekulić-Majurec)
   U ovome, prvome udžbeniku kojim se multivarijatna analiza cjelovito predstavljena našoj javnosti, autor je nastojao obuhvatiti najvažnija dostignuća u razvoju tih složenih analitičkih procedura. One su posebno korisne u situacijama gdje se u istraživanjima istodobno pojavljuje veći broj varijabli koje su u međusobnim relacijama, primjerice istraživanja biopsihosocijalne strukture čovjeka s posebnim potrebama, tako da su se i ova područja otrgnula subjektivističkim interpretacijama. (prof. dr. sc. Josip Žužul)
   U ovoj knjizi sustavno se izlažu najvažniji teorijski i praktički aspekti problematike multivarijatne analize ili multivarijatne statističke u društvenim znanostima. Ovo će djelo bez sumnje biti dobrodošla pomoć i studentima i stručnjacima koji pripremaju empirijska istraživanja jer su ona danas nezamisliva bez primjene multivarijatnih postupaka. (prof. dr. sc. Gojko Bežovan)
   Upoznajući čitatelje s cjelovitim postupkom znanstvenog istraživanja, autor u središte stavlja suvremene metode i tehnike kvantitativne metodologije, prije svega multivarijatnu analizu. Ova će knjiga biti od velike koristi istraživačima u različitim humanističkim i socijalno-humanističkim područjima jer se multivarijatnom analizom najprimjerenije može objasniti višestruka povezanost društvenih pojava. (prof. dr. sc. Josip Janković)

O autoru
   Aleksandar Halmi rođen je 1954. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, a 1977. godine diplomirao je na Sveučilišnom interfakultetskom studiju za socijalni rad. Poslije studija radi kao asistent na katedri za socijalni rad i geontologiju na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Nastavlja se baviti teorijskom problematikom socijalnog rada te s toga područja stječe magisterij 1981. godine, a doktorat 1987. godine. Više od 25 godina radi na Pravnom fakultetu u Zagrebu - Studijski centar socijanog rada - katedra za teoriju i metodologiju socijalnog rada. Trenutno je više od 10 godina zaposlen na Sveučilištu u Zadru u statusu redovitog profesora u trajnom zvanju Odjela za turizam i komunikacijske znanosti. Autor je 11 udžbenika te većeg broja znanstvenih i stručnih radova iz područja epistemologije i metodologije društvenih znanosti objavljenih u različitim publikacijama.

Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

Područja: socijalna skrb, savjetovališta i udruge * fakulteti, instituti, zavodi

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


A. Halmi: Metodologija istraživanja u socijalnom radu
 
K. Urbanc: Izazovi socijalnog rada s pojedincem
 
J. Janković: Pristupanje obitelji - sustavni pristup
 
A. Halmi: Temelji kvantitativne analize u društvenim znanostima
 
A. Halmi: Teorije i metode socijalnog rada
 
I. Ferić: Vrijednosti i vrijednosni sustavi: psihologijski pristup
 
V. Lamza Posavec: Javno mnijenje - teorije i istraživanje