Sastanci - interesno komuniciranje

Vidoslav Gnjato, prof.

recenzenti: prof. dr. sc. Ivica Šegota; prof. dr. sc. Vidoje Vujić
ilustracije: Danko Jakšić,prof.

godina izdanja: © 2003. (peto izmijenjeno i dopunjeno izdanje) - biblioteka: Komunikologija
format: 16 x 23 cm; opseg: 160 stranica; uvez: meki
ISBN 953-180-113-4; CIP UDK 65.012.63 (035)


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

   U ovoj knjizi glavnu ulogu imaju ljudi kojima sastanak služi kao sredstvo, oblik rada, kroz koji će se, poštujući demokratska načela komuniciranja, dogovoriti o tome kako će svoje pojedinačne i grupne interese i potrebe ostvariti u duhu "pobjednik - pobjednik", za zajedničku dobrobit poduzeća, ustanove ili udruge.

Iz uvoda
  U prvome dijelu - Sudionici sastanka - razmatra se problematika sudionika - od "slušatelja", diskutanta do voditelja, njihova svojstva i uvjetna tipologija, te njihova ponašanja. Posebno je naglašena uloga voditelja, kojemu je jedan od zadataka, osim uspješnog vođenja sastanka, od skupine stvoriti tim koji će moći zajednički donesene odluke realizirati kao svoju osobnu, pojedinačnu odluku.
  Slijedi drugi dio - Komuniciranje na sastanku - gdje se objašnjavaju opća načela uspješnog komuniciranja, komuniciranje među sudionicima sastanka pri čemu se izdvajaju zakonitosti argumentacije ("snaga argumenta, a ne argument snage"). Posebna se pozornost daje govornicima te govoru - pripremi i tijeku govora te vrstama i načinima govora. Na kraju ovog dijela u poglavlju "Trikovi u polemikama" uvrštena su dva priloga: izdvojeni su najbolji Schopenhauerovi opisi logičkih zlouporaba koje se najčešće koriste u polemikama i navodi se shema govora za sva vremena - priručnik za govornike anonimnoga poljskog satiričara.
  U trećemu dijelu - Primjena komunikacijskih tehnologija u radi timova / na sastancima - obrađene su informatičke i komunikacijske tehnologije, te utjecaj tehnologija poslovnog komuniciranja na performanse. Usto se govori o digitalnom dobu s njegovim dobrim i lošim stranama. Ovaj dio završava primjerom o primjeni elektronike u svakodnevnom životu.
  U četvrtome dijelu - Vrste sastanaka - sastanci su razvrstani prema broju sudionika, sadržaju, načinu i oblicima rada, te prema ciljevima. Posebno su izdvojeni poslovodno-poslovni sastanci i sastanci s poslovnim partnerima, timski sastanci, a obrađuju se i strategija i taktika uvjeravanja - kao posebni vidovi komunikacije.
  Peti se dio sastoji iz tri cjeline - Priprema - vođenje - zaključivanje sastanaka - i u njemu se prikazuje cjelokupni proces sastanka: od onoga što se događa prije sastanka, cjelokupni tijek sastanka, do toga što se događa nakon sastanka.
  Unutar pojedinih dijelova i poglavlja uvršteni su, prema svrsi, shematski i drugi prilozi, te, ogledni primjerci poslovnika o sastancima, poziva za sastanke, zapisnika; primjer vrednovanja, organiziranja i vođenja pregovaračke sjednice u trgovačkom društvu i slično. Ovaj dio završava dvama prilozima iz naše prakse - riječ je o komuniciranju u sustavu Podravke iz Koprivnice te u Hrvatskome saboru.


Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

Područja: dječji vrtići i jaslice * osnovne škole * srednje škole i đački domovi * socijalna skrb, savjetovališta i udruge * posao, upravljanje, komuniciranje

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


I. McDermott, W. Jago: NLP učitelj - Cjelovit vodič za osobnu dobrobit i profesionalni uspjeh
 
S. Adubato, T. F. DiGeronimo: Govorite iz srca - Budite svoji i postignite rezultate
 
K. Bunčić, Đ. Ivković, J. Janković, A. Penava: Igrom do sebe - 102 igre za rad u grupi
 
W. Glasser: Teorija izbora - Nova psihologija osobne slobode
 
K. K. Reardon: Interpersonalna komunikacija - gdje se misli susreću
 
R. E. Wubbolding: Kako uspješno voditi ljude - Što reći kad ono što govorite nije djelotvorno
 
W. Glasser: Teorija kontrole - Novo objašnjenje načina na koji kontroliramo svoje živote