Pristupanje obitelji - sustavni pristup

prof. dr. sc. Josip Janković

recenzenti: prof. dr. sc. Ljiljana Igrić; prof. dr. sc. Dubravka Maleš; prof. dr. sc. Ljiljana Moro


godina izdanja: © 2004. (drugo izdanje) - biblioteka: Komunikologija
format: 16 x 23 cm; opseg: 268 stranica; uvez: meki
ISBN 953-180-119-3; CIP UDK 364.442.2


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

   Knjiga je namijenjena pripremi studenata - budućih stručnjaka - koji se bave obiteljima (pedagozi, učitelji, odgajatelji, psiholozi i drugi), kao i praktičarima - stručnjacima spomenutih struka, koji su na razne načine angažirani u ovoj problematici - bilo u institucijskim ili izvaninstitucijskim uvjetima rada. Knjiga je također dobro prihvaćena i kao osnovni priručnik u organizaciji i provođenju različitih edukacija u udrugama koje s obiteljima realiziraju različite programe (samo)pomoći.

Iz predgovora
   S obzirom na namjenu, knjiga je sastavljena od tri ključna dijela. Prvi dio - Teorije o obitelji - podijeljen je u dva poglavlja: Pregled teorija o obitelji u kojemu su ponuđene osnovne informacije o vodećim suvremenim teorijama i pristupima u analizi i razumijevanju obitelji, njezinu funkcioniranju na razini skupine, kroz dinamiku razvoja u funkciji vremena, raspodjele uloga u okviru lokalne i šira zajednice s obzirom na dinamiku interakcija između podsustava, nadsustava i paralelnih sustava. Drugo poglavlje čini Opća teorija sustava - koja je izdvojena iz sklopa ostalih teorija jer se na njoj temelje i sustavni pristup obitelji, kao najdjelotvorniji suvremeni pristup, o čemu je riječ u drugom dijelu knjige.
  Drugi dio knjige - Proces rada na promjenama - cjelovito prikazuje jedan od najdjelotvornijih i najprihvaćenijih suvremenih pristupa u radu s obiteljima - sustavni pristup koji se temelji na općoj teoriji sustava. (...) U sklopu svakoga od ovih pristupa obrađene su odgovarajuće dijagnostičke metode te brojne pripadajuće tehnike kojima se uspješno intervenira u područje funkcioniranja obitelji iz različitih aspekata i razina tijekom kontinuiranog rada, kao i intervencije prikladne za krizne, posebno teško rješive situacije. Posebno se - u sklopu kombiniranog pristupa - izdvaja pozitivna obiteljska terapija sa svim svojim specifičnostima i originalnim tehnikama.
  Treći je dio posvećen radionicama. One su nužne kako bi se tijekom edukacije, bilo u dodiplomskoj nastavi bilo u okviru edukacija stručnjaka u praksi i volontera za rad u različitim programima pomoći obiteljima, omogućilo bolje razumijevanje suštine pojedinih problema, teorija i pristupa. Radionice su se pokazale kao nezaobilazno iskustveno učenje potrebnih znanja i vježbanje vještina rada s obitelji. Svaka od njih ilustrira pojedini teorijsko-terapijski pristup, opisan u prvome i drugome dijelu knjige, pa širina sadržaja radionica omogućuje uvježbavanje dijagnostičkih tehnika i postupaka za prevladavanje uobičajenih poteškoća kao i kriznih situacija u radu s obiteljima opterećenima psihosocijalnim problemima. Radionice su prikazane tako da ih je moguće provoditi i bez posebnih priprema, ako potencijalni korisnici imaju barem minimalna iskustva u tom obliku rada.


Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

Područja: dječji vrtići i jaslice * osnovne škole * srednje škole i đački domovi * socijalna skrb, savjetovališta i udruge * fakulteti, instituti, zavodi * obitelj, brak, međuljudski odnosi

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


I. Longo: Roditelj - graditelj odnosa
 
W. Glasser, C. Glasser: Naći se i ostati zajedno - Rješavanje zagonetke braka
 
K. Urbanc: Izazovi socijalnog rada s pojedincem
 
I. McDermott, W. Jago: NLP učitelj - Cjelovit vodič za osobnu dobrobit i profesionalni uspjeh
 
J. Janković: Savjetovanje - nedirektivni pristup
 
J. Juul: Razgovori s obiteljima: Perspektive i procesi
 
W. Glasser: Realitetna terapija u primjeni