Izazovi socijalnog rada s pojedincem

Kristina Urbanc

recenzenti: prof. dr. sc. M. Ajduković;
doc. dr. sc. B. Sladović Franz; doc. dr. sc. N. Žganec

godina izdanja: © 2006. (prvo izdanje) - biblioteka: Socijalni rad
format: 16 x 23 cm; opseg: 172 stranice; uvez: meki
ISBN 953-180-134-7; CIP: UDK 364 (075.8)


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

   Umijeće socijalnog radnika se sastoji u tome da s korisnikom pokrene proces planiranih promjena, primjenjujući pritom svoja znanja i vještine. Proces planiranih promjena je serija interakcija između korisnika i socijalnog radnika usmjerena na zajednički odabran i dogovoreni cilj. Tijekom posljednjih godina pokazalo se da stavljanje "problema" u fokus procesa "troši" od svih njegovih sudionika previše energije i vremena koje bi bilo djelotvornije upotrijebiti za aktiviranje korisnikovih i okolinskih resursa te kreiranje novih perspektiva i rješenja u budućnosti.

Iz recenzija
   U knjizi autorica na nadahnut i uvjerljiv način u suvremeni socijalni rad Hrvatske uvodi nove koncepcije, primjerice, samozagovaranje i zagovaranje, protudiskriminacijsku praksu, radikalni socijalni rad i slično. U skladu sa suvremeno koncipiranim sadržajem, knjiga je i suvremeno pisana, što se oglada i u organizaciji samog teksta koji nakon svakog poglavlja ima pitanja koja su poticaj za razmišljanje i raspravu. Riječ je o prvoj knjizi ovakve vrste u nas, koja uspostavlja nove standarde u stručnoj literaturi u području socijalnog rada. Knjiga po svojoj kvalitete i značaju sadržaja koja se odnosi na proces planiranih promjena neće biti samo vrijedno štivo studentima socijalnog rada, jer je riječ o knjizi koju bi trebao pročitati i koristiti svaki socijalni radnik kao i ostali djelatnici u sustavu socijalne skrbi. (prof. dr. sc. Marina Ajduković)

   Nekoliko značajnijih tematskih područja u ovom djelu posebno sadržajno obogaćuju socijalni rad u Hrvatskoj. U prvom redu riječ je o sistemskom pristupu razumijevanju i provođenju socijalnog rada, koji autorica preuzima kao temeljni teorijski i praktični okvir. Iako taj pristup u socijalnom radu nije nov (...), u ovoj je knjizi prvi put sustavno prikazan u kontekstu socijalnog rada. Autorica kao temeljni postupak u socijalnom radu s pojedincem uvodi pojam proces planiranih promjena, umjesto dosadašnjeg procesa rješavanja problema, čime je ne samo pojmovno naglašena bit novog pristupa socijalnom radu, u kojemu je posebno značajno načelo osnaživanja i sudjelovanja korisnika. Ovo je zapravo knjiga o socijalnom radu koja na vrlo zanimljiv način, uz postavljanje širokog teorijskog okvira i detaljan prikaz konkretnih načina provedbe, odgovara na pitanja što je socijalni rad, kako se provodi i s kojim ciljevima. (doc. dr. sc. Branka Sladović Franz)

   Knjiga u sebi sadrži nekoliko bitnih kvaliteta: prije svega to je tekst koji je teorijski i praktično potpuno u skladu sa suvremenim poimanjem socijalnog rada u svijetu. Nadalje, tema koju obrađuje je vrijedna već zbog same činjenice što u Hrvatskoj postoji veliki nedostatak literature s ovog područja, kao i zbog toga što se autorica odlučuje za model pisanja koji kombinira teorijski pogled s praktičnim uputama za rad proizašlim iz konkretnih praktičnih situacija iskusnih socijalnih radnika. Organizacija teksta omogućuje čitatelju ne samo da usvoji vrlo zanimljive informacije iz povijesnih i suvremenih dijelova teorije socijalnog rada nego i da stalno kritički promišlja o njima već tijekom samog čitanja. (doc. dr. sc. Nino Žganec)

O autorici
   Kristina Urbanc je rođena 1967. u Zagrebu, gdje se školovala i završila studij socijalnog rada. Magistrirala je 1995., a doktorirala 1999. na Edukacijko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se supervizijom u psihosocijalnom radu i obiteljskom terapijom te se kontinuirano educira iz tih područja. Od 1993. je zaposlena u Studijskom centru socijalnog rada gdje predaje više kolegija na dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi, od kojih je jedan i Socijalni rad s pojedincem. Udana je i majka jednog dječaka i dviju djevojčica.

Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

Iz predgovora (otvara se u novom prozoru)

Područja: socijalna skrb, savjetovališta i udruge * fakulteti, instituti, zavodi

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


M. Ovsenik, M. Ambrož: Neprofitni autopoetični sustavi
 
J. Janković: Pristupanje obitelji - sustavni pristup
 
I. Ferić: Vrijednosti i vrijednosni sustavi: psihologijski pristup
 
A. Halmi: Metodologija istraživanja u socijalnom radu
 
A. Halmi: Teorije i metode socijalnog rada
 
J. Juul: Razgovori s obiteljima: Perspektive i procesi
 
R. E. Wubbolding: Primjena realitetne terapije