Kako D postaje R - logopedski priručnik

Ana Zorić, Katarina Pavičić Dokoza


recenzenti: prof. dr. sc. Draženka Blaži, Silva Jug, prof.

godina izdanja: © 2007. (prvo izdanje) - biblioteka: Pedagogija-logopedija
format: 16 x 23 cm; opseg: 88 stranica; uvez: meki
ISBN ISBN 978-953-180-149-2; CIP zapis: 635695


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

Vodič kroz splet vježbi za postizanje ispravnog izgovora glasa /r/ po verbotonalnoj metodi

Iz predgovora
  Priručnik je rezultat dugogodišnjeg iskustva i praktičnog rada obiju autorica temeljenih na postavkama verbotonalne metode po kojoj se provodi korekcija izgovora na Odjelu za logopediju Poliklinike SUVAG u Zagrebu. Namijenjen je ponajprije logopedima, ali i svima oni, bez obzira na dob, koji ne izgovaraju glas /r/ ili ga izgovaraju iskrivljeno, a žele to ispraviti. Dobro će poslužiti i roditeljima djece koja pohađaju vježbe. Pisan je jednostavnim stilom, u želji da se tekst lako čita, a oblikovan je tako da odgovara svim korisničkim skupinama.
  U prvome, teorijskom dijelu ukratko su opisane akustičke osobine glasa /r/, uobičlajeno vrijeme, usvajanje toga glasa, patologija izgovora, stupnjevi poremećaja i uzroci dostorzije glasa /r/ - kako bi se dobio uvid u problem. U drugome su dijelu opširnije upute i terapijski postupci za pojedine faze korekcije, a u trećemu su prikazane pripremne vježbe za jačanje muskulature artikulatora. Priložen je i popis riječi i rečenica za korekciju glasa /l/, jer se u praksi često događa da se ne izgovoraju oba glasa (/r/ i /l/) ili da je poremećen njihov izgovor. U ovome se tijelu navode i opisi terapijskim primjera iz prakse popraćeni komentarima. (...) Vježbe u ovoj knjizi temelje se na općim načelima rada u logopedskoj praksi, te će koristiti svima koji provode rehabilitaciju, bez obzira na metodu po kojoj rade.

Iz recenzija
  Vodič kroz splet vježbi za postizanje ispravnog izgovora glasa /r/ po verbotonalnoj metodi - Kako D postaje R - jedan je od prvih sveobuhvatnih i sistematiziranih priručnika u Hrvatskoj, koji na iznimno stručan i praktičan način daje konkretne upute logopedima za korekciju izgovora glasa /r/.
  Stručnost, jasnoća i strukturiranost priručnika u kojemu autorice na temelju osobnoga dugogodišnjeg iskustva, uz dobro poznavanje razvojnih stadija izgovora u djece i zavidno teorijsko znanje, daju upute mladim logopedima kako planirati, provoditi i pratiti korekciju glasa /r/, jednoga od najučestalijih i najzahtjevnijih za ispravljanje izgovornih poremećaja, daju posebnu vrijednost ovome djelu. Stoga smatram da je ovaj Priručnik još jedan izvrstan dokaz kako praktično iskustvo, temeljeno na proučavanju i dobrom poznavanju teorijskih modela razvoja i metoda rada, uvijek rezultira iznimno vrijednim djelom za logopedsku praksu. (prof. dr. sc. Draženka Blaži)
  Autorice su detaljnim opisom pojedinih faza korekcije pridonijele razumijevanju složenog postupka terapije zahtjevnog glasa /r/, osobito logopedima početnicima, kojima je korekcija rotacizma poseban izazov u terapiji dislalije. Logopedima će primjena priručnika idejno i sadržajno obogatiti praksu, te znatno olakšati suradnju s roditeljima i omogućiti njihovo aktivnije uključivanje pri uvježbavanju glasa /r/, uz bogat popis govornih struktura i svih mogućih fonetskih kombinacija u kojima se taj glas pojavljuje.
  Opis terapijskih primjera iz prakse živopisan je dodatak percepciji okolnosti provođenja logopedske terapije. Ti su primjeri presjek različitih složenosti poteškoća pojedinaca, te pridonose objektivnijem usklađivanju očekivanja rezultata terapije s mogućnostima polaznika. (Silva Jug, prof. logoped)

Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

O autoricama (otvara se u novom prozoru)

Područja: djeca i roditelji (i djedovi i bake) * dječji vrtići i jaslice * osnovne škole * srednje škole i đački domovi * socijalna skrb, savjetovališta i udruge * fakulteti, instituti, zavodi

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


R. D. Davis, E. M. Braun: Dar disleksije - Zašto neki od najpametnijih ljudi ne znaju čitati i kako mogu naučiti
 
K. Urbanc: Izazovi socijalnog rada s pojedincem
 
J. Janković: Pristupanje obitelji - sustavni pristup
 
I. McDermott, W. Jago: NLP učitelj - Cjelovit vodič za osobnu dobrobit i profesionalni uspjeh
 
M. Ljubetić: Važno je znati kako živjeti - Rano otkrivanje poremećaja u ponašanju predškolske djece
 
J. Juul: Razgovori s obiteljima: Perspektive i procesi
 
R. E. Wubbolding: Realitetna terapija u radu s djecom