Isus u lošem društvu - Tamjan i sumpor

Adolf Holl

Jesus in schlechter Gesellschaft - Weihrauch und Schwefel
prijevod i predgovor: dr. sc. Samir Osmančević
suizdavač: www.filozofija.net - Graz

godina izdanja: © 2009. (prvo izdanje) - biblioteka: Austriana - filozofija
format: 14,5 x 20,5 cm; opseg: 192 stranice; uvez: tvrdi
ISBN 978-953-180-172-0; CIP zapis 738225


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

   Za razliku od legendarnog teksta Davita Friedricha Straussa Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet iz 1835. godine, pisanog s nepredvidivih lijevohegelijanskih pozicija, pravilna recepcija ovog Hollova spisa ne pretpostavlja ni netološke niti filozofijske kompetencije, iako se zacijelo može ustvrditi da će u njemu ponajprije uživati upravo bolji poznavatelji biblijskoga novozavjetnog teksta, kao gotovo jedinoga relevantnog izvora Hollove reinterpretacije Isusova života. A upravo u tome i jest tajna ovog djela koji se, barem po svojoj izvornoj intenciji, ne razračunava ni sa službenim crkvenim, niti teološkim ili sociopovijesno inspiriranim tekstualnokritičkim tendencijama niti na Isusov život primjenjuje neku unaprijed zatvorenu metodološku konstrukciju: Holl jednostavno otvorenih očiju, u pozi a priori prihvaćenog čuđenja, ponovno sluša o čemu to zapravo pripovijedaju biblijske pripovijesti. (Dr. sc. Samir Osmančević)

Predgovor ovome novom izdanju
   U srpnju 1971., mjesec dana nakon objavljivanja moje knjige Isus u lošem društvu, dobio sam pismo bečkoga nadbiskupa kardinala Franza Köninga. Pročitah: "U ovoj knjizi Vi odbijate svećenstvo jednako kao i institucionalnu crkvu koju, po Vašem mišljenju, Isus nije želio. Za Vas je Isus izvanredan čovjek koji je nakon smrti učinjen bogom. To su i drugi kazali prije Vas. Ali Vi ste prvi svećenik koji to čini. Kao svećenik morate znati da sveukupno kršćanstvo stoji i pada s Isusovim Božjim sinovstvom. Vi živite od crkve, ali živite li još i u crkvi?"
   Knjiga je postala bestseller i prevedena je na devet jezika. U Brazilu je, recimo, postala temeljnim spisom teologije oslobođenja. U tom sam trenutku već bio izgubio svoju crkvenu venia legendi i bio suspendiran kao svećenik. Od prihoda iz moje spisateljske djelatnosti mogao sam živjeti sasvim dobro. Nisam bio prisiljen raditi kao nosač na željezničkom kolodvoru, poput nekih bivših kolega svećenika u Italiji. To što sam pisao o Isusu promijenilo je moj život. Prvotnu sam inspiraciju dobio prvih dana 1968., za stolom moga kapelanskoga stana, tijekom pripreme za propovijed o pola rečenice iz proslova Ivanovu evanđelju: koji nisu rođeni ni od krvi, ni od volje tjelesne.. nego - od Boga. Dosad sam ovaj stih razumijevao kao odbacivanje putenosti. A onda sam dobio oslobađajuću ideju: A što ako, mislio sam, evanđelist nije htio denucirati spolnu ljubav već je formulirao radikalnu kritiku časne institucije obitelji?
   Tek mi je kasnije postalo jasno da sam svojoj knjigom Isusa krista učinio svetim anarhistom, kao što je to Nietzsche učinio u Antikristu, svome polemičkom spisu iz 1888. godine. Ovom se Isusu ne može moliti. On je tuđ, iritantan, dvilji i lijep, glas s neke druge zvijezde, nebeski hodočasnik što je na veliko čuđenje nomada skončao u pustinji. Tko ga je jednom sreo, na zemlji se više ne ćuti sasvim domaćim.
   Tijekom posljednjih godina samo su se na njemačkom govornom području pojavile brojne knjige o Isusu Kristu. Pošto sam pomalo oklijevao, ipak sam odustao od toga da ovom izdanju svoje knjige dodam aktualiziranu biografiju. A i zašto bih? Uvidi i teze moje knjige nikad nisu bile opovrgnute, oslabjeti ih nije uspjelo čak ni egzegetsko istraživanje posljednjih godina. Tko danas u ruke uzme moju knjigu trebao bi biti suočen sa šokom jednoga mladog svećenika koji je na svoje zaprepaštenje morao otkriti da njegova služba ima malo što zajedničkog s istinskim nakanama njegova voljenog učitelja.
   Od tada sam postao blaži. Ne posjećujem, doduše, nikakve službe Božje, ali povremeno sjednem u neku lijepu staru crkvu, osobito u Italiji u kojoj rado boravim, te se ćutim poput svećenika poslanog u mirovinu. A onda mislim na to kako se nervozni Nazarećanin postupno preobrazio u dostojnoga Boga kojega narodi obožavaju. Ali to je jedna sasvim druga priča.


Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

Područja: fakulteti, instituti, zavodi * društvo u kojemu živimo * filozofija, eseji, promišljanja

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


P. Strasser: Bog svih ljudi: Prekoračenje filozofijske granice
 
K. P. Liessmann: Budućnost dolazi! - O sekulariziranim očekivanjima spasenja i razočaranju u vezi s tim - Eseji
 
R. Burger: Mala povijest prošlosti - Pironistička skica povijesnog uma - Eseji
 
F. Schuh: Teški prigovori, prljavo rublje
 
S. Osmančević: Oswald Spengler - filozofijska biografija
 
I. Ferić: Vrijednosti i vrijednosni sustavi: psihologijski pristup
 
K. Peračković: (Za)što raditi u postindustrijskom društvu?