(Za)što raditi u postindustrijskom društvu? - Promjene u društvenoj podjeli rada na početku 21. stoljeća

Krešimir Peračković

recenzenti: dr. sc. Anka Mišetić, dr. sc. Zdenko Zeman
suizdavač: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - Zagreb - www.pilar.hr

godina izdanja: © 2010. (prvo izdanje) - biblioteka: Sociologija
format: 16 x 23 cm; opseg: 208 stranica; uvez: meki
ISBN 978-953-180-173-7; CIP zapis 741359


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

   Pred hrvatskim je društvom ulazak u novu integraciju. No sve se više u javnosti očituje da već samo postavljanje akademskog pitanja o eventualnim, mogućim negativnim posljedicama na lokalnoj razini, sasvim dobronamjernom i neutralnom istraživaču priskrbljuje etiketu konzervativnog, nazadnjačkog pa čak i nacionalističkog, jer s političkih pozornica bilo lijevih bilo desnih skepse ne smije biti jer nas čeka "novi rajski vrt". Ostaje tek izazov budućim istraživačima (ako uopće nađu financijere za to) da istražuju razvojne i regresivne posljedice utapanja hrvatskog društva u novu unitarnu državu, novo carstvo, i dalje promjene u podjeli rada čiji ishod može ići u dva smjera: prema proklamiranom društvu znanja ili prema statusu jeftinih slugu na periferiji. (iz knjige)

Iz recenzija
   Knjiga se bavi relevantnom sociološkom temom promjena u društvenoj podjeli rada u postindustrijskom društvenom kontekstu, stavljajući pri tome fokus na hrvatsko društvo. Knjiga je utemeljena na relevantnim teorijskim konceptima, ali i empirijskom istraživanju čiji rezultati mogu poslužiti kao važne smjernice za upravljačke i planerske politike u hrvatskom društvu, osobito za područje razvojnog planiranja i profesionalne orijentacije. Afirmirajući aktualnu temu kroz ovaj znanstveni diskurs, ova knjiga pruža rijedak i pregledan uvid u stanje socio-profesionalne strukture suvremenoga hrvatskog društva, pa će postati referentno djelo za sociologe, ali i za druge struke koje su zainteresirane za ovo područje istraživanja. (dr. sc. Anka Mišetić)
   Riječ je o djelu koje se na primjereno ozbiljan način bavi odgonetanjem odgovora (ili barem dijela odgovora) na urgentna pitanja o budućnosti hrvatskoga društva. Autor to čini tako što, na temelju vjerodostojnih izvora, dospijeva do dragocjenih spoznaja o važnim promjenama koje su tijekom posljednjih desetljeća preobrazile hrvatsko društvo, čineći ga dijelom globalne zajednice koja se ubrzano mijenja. Takve su inventure neobično važne upravo stoga što nijedna razvojna strategija nema nikakve šanse ako se ne temelji na što točnijoj procjeni i spoznaji stvarnih prilika u nekom društvu. U hrvatskoj znanstvenoj produkciji kronično nedostaje upravo takvih djela, pa će ova knjiga lako naći put do zainteresiranih čitatelja - ponajprije do članova znanstvene zajednice, ali i do studenata društvenih znanosti (ponajprije studenata sociologije). (dr. sc. Zdenko Zeman)


Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

O autoru (otvara se u novom prozoru)

Područja: fakulteti, instituti, zavodi * društvo u kojemu živimo * Hrvatska i regija - nekada i sada * filozofija, eseji, promišljanja

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


S. P. Ramet, D. Matić (ur.): Demokratska tranzicija u Hrvatskoj - transformacija vrijednosti, obrazovanje, mediji
 
I. Ferić: Vrijednosti i vrijednosni sustavi: psihologijski pristup
 
K. P. Liessmann: Budućnost dolazi! - O sekulariziranim očekivanjima spasenja i razočaranju u vezi s tim - Eseji
 
B. Jokić: Poduzeće u promjeni - Mijenjanje stavova, shvaćanja i ponašanja
 
J. Kodrnja: Nimfe, Muze, Eurinome - Društveni položaj umjetnica u Hrvatskoj
 
M. Ovsenik, M. Ambrož: Neprofitni autopoetični sustavi
 
A. Leburić, I. Tomić-Koludrović: Nova političnost mladih