Teorije i metode socijalnog rada - Prilozi za studij metodologije socijalnog rada

prof. dr. sc. Aleksandar Halmi

recenzenti: prof. dr. sc. M. Čaldarović, prof. dr. sc. V. Puljiz (1995. godine)

godina izdanja: © 2014. - biblioteka: Posebna izdanja
objavljeno 1995. godine kao Metodologija istraživanja u socijalnom radu
format: 16 x 23 cm; opseg: 182 stranice; uvez: meki
ISBN 978-953-180-185-0 CIP zapis: 883454


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

Temeljni je zadatak ove knjige pridonijeti promjenama u tradicionalnoj metodologiji. Ovdje se, ponajprije, istraživanje i praksa shvaćaju kao jedinstven i generički proces rješavanja problema koji svoju integraciju postižu u svojevrsnom nacrtu istraživanja (single-sistem nacrt ili nacrt u studiji slučaja). Nova metodologija pruža praktičarima i istraživačima jedinstven korpus istraživačkih spoznaja, tj. osnovno sredstvo ili strategiju kojima se povezuju istraživanje i praksa, te se može pratiti ne samo napredovanje klijentova sustava nego i vrednovati svakodnevna praksa.

Iz recenzija
   Studija je sintetičko djelo metodologije socijalnog rada pri čemu treba izdvojiti tri temeljne vrijednosti: Prvo, ona je moderna i korespondira s najnovijim tijekovima promjene paradigme metodologije društvenih znanosti. Drugo, ona je potrebna, jer nadilazi razinu pozitivizma u društvenim znanostima, i treće, ona je korisna, jer predstavlja sintezu iskustva iz komplementarnih metodologijskih priručnika. (prof. dr. sc. Vlado Puljiz)
   Znanstvene spoznaje izložene u ovom radu predstavljaju temelj za studij specijaliziranih metodoloških kompleksa kao što su: studij slučaja, studij grupe i studij zajednice. Riječ je, prije svega, o integraciji istraživanja i intervencije u procesu rješavanja problema (problem-solving pristup)( u kojemu istraživanje izgleda kao praksa, a praksa kao istraživanje, što je pretpostavka za formiranje socijalnih radnika kao "znanstvenih praktičara" koji u praksu unose racionalnost, mjerenje, egzaktnost i evaluaciju u implementaciji intervencijskih programa. (prof. dr. sc. Mladen Čaldarović)

O autoru
   Aleksandar Halmi rođen je 1954. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, a 1977. godine diplomirao je na Sveučilišnom interfakultetskom studiju za socijalni rad. Poslije studija radi kao asistent na katedri za socijalni rad i geontologiju na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Nastavlja se baviti teorijskom problematikom socijalnog rada te s toga područja stječe magisterij 1981. godine, a doktorat 1987. godine. Više od 25 godina radi na Pravnom fakultetu u Zagrebu - Studijski centar socijalnog rada - katedra za teoriju i metodologiju socijalnog rada. Trenutno je više od 10 godina zaposlen na Sveučilištu u Zadru u statusu redovitog profesora u trajnom zvanju Odjela za turizam i komunikacijske znanosti Autor je 10 udžbenika te više od 150 znanstvenih i dtručnih radova objavljenih u različitim publikacijama.

Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

Područja: socijalna skrb, savjetovališta i udruge * fakulteti, instituti, zavodi

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


A. Halmi: Multivarijatna analiza u društvenim znanostima
 
A. Halmi: Metodologija istraživanja u socijalnom radu
 
K. Urbnc: Izazovi socijalnog rada s pojedincem
 
A. Halmi: Temelji kvantitativne analize u društvenim znanostima
 
V. Lamza Posavec: Javno mnijenje - teorije i istraživanje
 
I. Ferić: Vrijednosti i vrijednosni sustavi: psihologijski pristup
 
K. Peračković: (Za)što raditi u postindustrijskom društvu?