Dijete - istraživač i stvaralac - Igra, istraživanje i stvaranje djece rane i predškolske dobi

Anka Došen Dobud

recenzenti: dr. sc. Branimir Mendeš; dr. sc. Hicela Ivon
ilustracije: Danko Jakšić, prof.

godina izdanja: © 2016. - biblioteka: Pedagogija
format: 16 x 23 cm; opseg: 320 stranica; uvez: meki
ISBN 953-180-188-1


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

   Nezaobilazno znanstveno-stručno djelo namijenjeno odgojiteljima te studentima ranog i predškolskog odgoja. Autorica je još jednom iskazala visoku razinu poznavanja kompetencija malog djeteta, njegovih interesa i prirode te mogućnosti zadovoljavanja djetetove potrebe za istraživanjem okruženja u svrhu bogaćenja početnih iskustava i znanja. Jasno i razumljivo pisano, djelo obiluje primjerima iz odgojno-obrazovne prakse koji potvrđuju znanstvene spoznaje navedene u teorijskom prilazu problemu. (dr. sc. Branimir Mendeš)

Iz recenzije
  Po izboru tema u knjizi, opsegu, strukturi i kvaliteti njihove obrade, posebice teorijsko-kritičkom promišljanju svake teme sa stajališta odgojne prakse, ova je knjiga iznimno vrijedno i stručno i znanstveno djelo. Argumentiranjem teorijskih navoda primjerima iz odgojne prakse jaslica i vrtića te idejama o oblikovanju razvojno povoljnog odgojno-obrazovnog okruženja, autorica ne samo što osvjetljuje brojne mogućnosti odgojnog djelovanja za cjeloviti i kreativni razvoj djece rane i predškolske dobi, što je posebno vrijedno budućim odgojiteljima, nego i hrabri sve marne istraživače dječjeg razvoja. (dr. sc. Hicela Ivon)

Iz Predgovora
  Prvo izdanje knjige Malo dijete - veliki istraživač objavljeno je 1995. godine. Drugo, nešto izmijenjeno, objavljeno je jedanaest godina kasnije, 2006. godine. Oba izdanja bila su rezultat postignuća u istraživačkim akcijama djece, praćenih u nekoliko zagrebačkih vrtića tijekom kasnih sedamdesetih, pa u osamdesetim i devedesetim godinama. Knjiga je, dakle, po svemu bila proizvod prošlog, dvadesetog stoljeća. No i u tom stoljeću već su postojala nastojanja prevladavanja onoga što se smatralo starim, dotrajalim; ona je svakako bila i ostala izraz nastojanja da se kreće naprijed. Bez tih postignuća ne bi bilo ni onih kretanja koja nastaju i nastajat će i u 21. stoljeću. Okruženje suvremenog djeteta sadržajnije je i bogatije. To je svakako razlog za novu knjigu: Dijete - istraživač i stvaralac Naglasak je na igri i stvaranju. Razlog je i činjenica da su predškolski odgojitelji prihvatili prethodne knjige kao poticajne metodičke priručnike za rad u dječjim vrtićima. Smatralo se potrebnim novo izdanje dopuniti poglavljem o dječjoj igri, a onda i nekim oblicima stvaralaštva male djece. Poznato je kako djeca često prelaze iz igre u istraživanja i stvaranja; njihov su neosporni sadržajni proizvod. Name, i sama istraživanja predškolsko dijete u pravilu doživljava kao igru, igru istraživanja i otkrivanja.

Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

Područja: djeca i roditelji (i djedovi i bake) * dječji vrtići i jaslice * fakulteti, instituti, zavodi

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


A. Došen Dobud: Predškola - vodič za voditelje i roditelje
 
M. Peteh: matematika i igra za predškolce
 
A. Došen Dobud: S djecom u jaslicama
 
M. Peteh: Igrajmo se papirom
 
R. A. Sullo: Učite ih da budu sretni
 
M. Peteh: Igračke - suveniri
 
J. Bašić, B. Hudina, N. Koller Trbović, A. Žižak: Integralna metoda u radu s predkolskom djecom... - priručnik