Od troškova do koristi - Analiza troškova i koristi u pripremi projekta


dr. sc. Ana-Maria Boromisa


recenzenti: prof. dr. sc. Tarzan Legović, dr. sc. Sanja Tišma, prof. dr. sc. Edita Stojić Karanović

godina izdanja: © 2016. - biblioteka: Posebna izdanja
format: 16 x 23 cm; opseg: 228 stranica; uvez: meki
ISBN 978-953-180-189-8; CIP zapis: 000943931U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

Knjiga prikazuje glavne elemente, opseg i upotrebu analize troškova i koristi. Usmjerena je na njezinu primjenu u kontekstu kohezijske politike Europske unije, pri čemu u obzir uzima specifične ciljeve hrvatskih operativnih programa. Cilj knjige je dati opći pregled mogućnosti i ograničenja analize troškova i koristi, identificirati uobičajene greške i dobre strane analize, a time olakšati i suradnju naručitelja i izrađivača analize. Knjiga bi naručiteljima trebala pomoći razlikovati dobru od loše studije, kao i vezu između dobre studije i lošeg projekta i obrnuto te tako pridonijeti boljoj pripremi i odabiru investicijskih projekata. Izrađivačima će pomoći sistematizirani sažeci i poveznice na sektorske upute. Kroz knjigu je kao primjer korišten projekt - pelješki most - kako bi se omogućilo razumijevanje povezanosti različitih dijelova studije te pokazala važnost suradnje stručnjaka različitih profila tijekom izrade.

Iz recenzija

  Interes za ovu knjigu će rasti proporcionalno broju ljudi koji su obavješteni o njezinu postojanju, jer drugo djelo ni približno slične kompletnosti i relevantnosti ne postoji na hrvatskom jeziku. - prof. dr. sc. Tarzan Legović, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

  Osim znanstvene, knjiga ima i stručnu i praktičnu dimenziju, jer nudi upute za primjenu. Prilozi sadrže referentne vrijednosti, ukratko opisuju alternativne metode ekonomske analize te tekst provedbene uredbe koji propisuje način izrade analize koristi i troškova. - dr. sc. Sanja Tišma, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb

  Ova knjiga može i treba poslužiti i za edukaciju svih potencijalnih predlagača razvojnih projekata u sva tri sektora društva, tijelima uprave na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, gospodarskim subjektima i civilnom društvu u svim zemljama Zapadnog Balkana i zemljama EU koje okružuju taj prostor. - prof. dr. sc. Edita Stojić Karanović, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd

Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

O autorici (otvara se u novom prozoru)

Područja: fakulteti, instituti, zavodi * posao, upravljanje, komuniciranje * društvo u kojemu živimo * Hrvatska i regija - nekada i sada

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


S. Tišma, A.-M. Boromisa, M. Funduk, H. Čermak: Okolišne politike i razvojne teme
 
grupa autora: Gospodarska diplomacija - između potreba gospodarstva i interesa država: Hrvatska, Slovenija i Crna Gora
 
G. Pavelin: Odnosi s javnošću u funkciji potpore arhivskog menadžmentu i menadžmentu događanja
 
K. Peračković: (Za)što raditi u postindustrijskom društvu? - Promjene u društvenoj podjeli rada na početku 21. stoljeća
 
I. Ferić: Vrijednosti i vrijednosni sustavi psihologijski pristup
 
Sabrina P. Ramet: Balkanski Babilon - Raspad Jugoslavije od Titove smrti do Miloševićeva pada
 
V. Lamza-Posavec: Javno mnijenje - teorije i istraživanje