Gospodarska diplomacija - između potreba gospodarstva i interesa država: Hrvatska, Slovenija i Crna Gora

Jana Arbeiter, Ana-Maria Boromisa, Maja Bučar,
Jasmina Ćetković, Danijela Jaćimović, Slobodan Lakić,
Anastasya Raditya Ležaić, Miloš Rajković, Sanja Tišma,
Boštjan Udovič, Miloš Žarković

recenzenti: dr. sc. M. Andrlić, dr. sc. D. Žirovčić, prof. emeritus dr. sc. M. Svetličič, prof. dr. sc. Lj. Dedović, doc. dr. sc. M. Rašković
godina izdanja: © 2017. - biblioteka: Posebna izdanja
format: 16 x 23 cm; opseg: 290 stranica; uvez: meki
ISBN 978-953-180-194-2; CIP zapis: 000977618


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

Pregled razvoja, postignuća i izazova gospodarske i komercijalne diplomacije u Hrvatskoj, Sloveniji i Crnoj Gori usmjeren na mogućnosti unapređenja radi jačanja potencijala za rast. Knjiga daje pregled mogućnosti i ograničenja gospodarske diplomacije te uspoređuje načine provođenja u tri male države sa zajedničkom prošlošću, ali različitim tranzicijskim iskustvom. Nakon prikaza koncepta gospodarske i komercijalne diplomacije, slijedi pregled konteksta u kojemu se razvijaju gospodarske diplomacije Hrvatske, Slovenije i Crne Gore s fokusom na gospodarsku diplomaciju EU.

Iz recenzija

  Djelo donosi izabrana praktična iskustva u primjeni Europske unije i tri izabrane države, što se sustavno analizira (...) Uključena je i analiza recentnih zbivanja u gospodarskoj diplomaciji na razini EU, ali i u tri manje post-tranzicijske države - Hrvatskoj, Sloveniji i Crnoj Gori (...) Knjiga je rezultat istraživanja provedenih u okviru tri znanstveno-istraživačka projekta, jednoga nacionalnog i dva bilateralna, što predstavljene nalaze stavlja u komparativnu perspektivu, čime dodatno ilustrira zanimanje uže i šire znanstvene zajednice za ovom temom. - dr. sc. Mladen Andrlić

  Pristup je dobar jer nas vodi ‘od općeg ka pojedinačnom’, tj. teorijskog okvira, djelovanja gospodarske diplomacije na europskoj razini, te potom u tri različita gospodarstva, koristeći deskriptivnu metodu potkrijepljenu statističkim podacima. (...) Knjiga će biti vrijedan doprinos manjkavoj hrvatskoj znanstvenoj literaturi o ovoj temi te poticaj za daljnju diskusiju, kako u akademskoj zajednici, tako i među gospodarstvenicima, posebice onima koji streme izvozu, te zajednicama lokalne samouprave (županije, gradovi, itd.) koji žude za izravnim stranim investicijama. - dr. sc. Dubravko Žirovčić

  Komparativna analiza država, s različitim iskustvima u razdoblju tranzicije, naprav-ljena je s ciljem usporedbe načina provođenja gospodarske i komercijalne diplomacije. Ukazuje se na nova područja gospodarskih diplomacija, poput klimatske i energetske diplomacije, čiji je utjecaj na učinkovitost promatranih nacionalnih gospodarstava nedovoljno iskorišten. Temljem provedenih analiza autori ukazuju na mogućnosti unapređenja nacionalnih gospodarskih diplomacija te unapređenja različitih oblika gospodarske suradnje između Slovenije, Hrvatske i Crne Gore. - prof. dr. sc. Ljubinko Dedović

  Znanstveni doprinos knjige je u originalnoj empiričkoj obradi područja gospodarske diplomacije, njezino utemeljenje u odgovarajućim analiziranim teorijama i pokušajima rješavanja problema na tom području. Knjiga predstavlja prvi komparativni pregled ove materije i predstavlja materijalizaciju tako potrebne suradnje u znanosti u regiji. - prof. emeritus dr. sc. Marjan Svetličič

  Pristup knjizi je iznimno interdisciplinaran te pažljivo integrira relevantnu literaturu i perspektive iz područja međunarodnih odnosa, diplomacije i međunarodnog poslovanja. Posebno cijenim "dijadni fokus" knjige na jaz između potreba i želja poslovnog svijeta i mogućnosti i resursa države. Ova vrsta uravnoteženog fokusa potražnje i ponude je vrlo rijetka u radovima o diplomaciji. Knjiga sadrži i empirijsku perspektivu koja lijepo nadopunjuje sveobuhvatni i interdisciplinarni teorijski okvir. - doc. dr. sc. Matevž Rašković

Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

O autorima (otvara se u novom prozoru)

Područja: fakulteti, instituti, zavodi * društvo u kojemu živimo * Hrvatska i regija - nekada i sada

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


A.-M. Boromisa: Od troškova do koristi - Analiza troškova i koristi u pripremi projekta
 
S. Tišma, A.-M. Boromisa, M. Funduk, H. Čermak: Okolišne politike i razvojne teme
 
G. Pavelin: Odnosi s javnošću u funkciji potpore arhivskog menadžmentu i menadžmentu događanja
 
K. Peračković: (Za)što raditi u postindustrijskom društvu? - Promjene u društvenoj podjeli rada na početku 21. stoljeća
 
I. Ferić: Vrijednosti i vrijednosni sustavi psihologijski pristup
 
Sabrina P. Ramet: Balkanski Babilon - Raspad Jugoslavije od Titove smrti do Miloševićeva pada
 
V. Lamza-Posavec: Javno mnijenje - teorije i istraživanje