Okolišne politike i razvojne teme


S. Tišma, A.-M. Boromisa, M. Funduk, H. Čermak


recenzenti: dr. sc. Matija Franković, prof. dr. sc. Ranko Biondić, akademik Ivo Šlaus

godina izdanja: © 2017. - biblioteka: Posebna izdanja
format: 16 x 23 cm; opseg: 376 stranica; uvez: meki
ISBN 978-953-180-197-3; CIP zapis: 000970629


U tijeku je finalna rasprodaja. Cijenu i dostupnost naslova provjerite OVDJE.

Knjiga nudi pregled najvažnijih pitanja zaštite okoliša, okolišnih politika i njihove provedbe na globalnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini te novih tema od značaja za održivi razvoj - ekološka sigurnost, kružno gospodarstvo, upravljanje morskim otpadom, klimatske promjene te bioekonomija. Analize u poglavljima su dopunjene primjerima iz stvarnog života i prakse, kako bi se čitateljima olakšalo razumijevanje različitih pojava iz područja zaštite okoliša i ukazalo na značajne implikacije koje stanje okoliša može imati na društvo, gospodarstvo i razvoj općenito.

Iz recenzija

  Knjiga predstavlja vrijedan rad u kojem je na poseban način, koristeći suvremen pristup i metodologiju, istraženo područje zaštite okoliša te su predstavljene nove teme u tom području. (...) Dodatna vrijednost u svakom poglavlju je u brojnim primjerima dobre prakse iz svijeta i iz Hrvatske, što će čitateljima približiti i pružiti dodatno razumijevanje obrađivane teme. - dr. sc. Matija Franković

  U vremenu kada raste svijest o važnosti okoliša, pa tako i svijest o važnosti politika zaštite okoliša i prirode, ovo djelo prikazuje sistematizirano sve važne okolišne politike Europske Unije, odnosno politike koje su implementirane u hrvatsko zakonodavstvo. Osim naglašene znanstvene komponente ovog djela, knjiga ima i ulogu sistematizirane podloge budućim istraživanjima u raznim disciplinama znanosti, svoje korištenje naći će i kod studenata na kolegijima vezanim uz okolišne teme, ali može služiti i kao podloga u radu djelatnicima javne uprave i državnih agencija. - prof. dr. sc. Ranko Biondić

  O temi ne postoji na ovaj način objedinjeno djelo koje obuhvaća svu problematiku okolišnih politika i vezanih tema te su autorice vođene time, uz dugogodišnje istraživačko iskustvo, provedene analize, projekte i radove, odlučili društvu predstaviti ovo djelo. - Ivo Šlaus, akademik

Sadržaj knjige (otvara se u novom prozoru)

O autoricama (otvara se u novom prozoru)

Područja: fakulteti, instituti, zavodi * društvo u kojemu živimo * Hrvatska i regija - nekada i sada

Zainteresiranima za ovaj naslov, preporučujemo i sljedeće:


A.-M. Boromisa: Od troškova do koristi - Analiza troškova i koristi u pripremi projekta
 
grupa autora: Gospodarska diplomacija - između potreba gospodarstva i interesa država: Hrvatska, Slovenija i Crna Gora
 
G. Pavelin: Odnosi s javnošću u funkciji potpore arhivskog menadžmentu i menadžmentu događanja
 
K. Peračković: (Za)što raditi u postindustrijskom društvu? - Promjene u društvenoj podjeli rada na početku 21. stoljeća
 
I. Ferić: Vrijednosti i vrijednosni sustavi psihologijski pristup
 
Sabrina P. Ramet: Balkanski Babilon - Raspad Jugoslavije od Titove smrti do Miloševićeva pada
 
V. Lamza-Posavec: Javno mnijenje - teorije i istraživanje