Naša izdanja u biblioteci Management - klikom na sliku ili naslov otvara se opširni opis knjige.

Biblioteka - Management (knjige u biblioteci - abecedeno)

E. Perry Good
Dobro je biti šef
(14x21 cm; 88 stranica; meki uvez; biblioteka: Management)
Polazeći od postavke da posao može dobro obavljati samo onaj tko uistinu želi i doista spozna suštinu posla, autorica jasno i jednostavno poučava o tehnikama i metodama rukovođenja koje ga čine uspješnim. "Većina stručnjaka postaju šefovi kad se iskažu kao kompetentni u nekom području. Naprimjer, ja sam postala rukovoditeljica, odnosno šef, zato što sam bila kompetentna savjetnica. Ali ne i kompetentni rukovoditelj. Nikad, naime, nisam učila rukovoditi. To sam činila rukovodeći, prema načelu pokušaja i pogrešaka. Ovu sam knjižicu zamislila kao jednostavna uputstva, "alat", koji će vam pomoći da budete kompetentniji rukovoditelj. Dobro je, naime, biti šef ako znate što radite i što bi trebalo učiniti. Tada je lakše, a moglo bi biti i zabavnije." (E. Perry Good)

dr. sc. Mirjana Dragičević
Ekonomija i novi razvoj
(16x23 cm; 160 stranica; meki uvez; biblioteka: Management)
Poslije razmatranja sustava klasične kapitalističke ekonomije i socijalističke ekonomije te razvojnih trendova mješovitih ekonomija (transnacionalizacija - globalizacija - ekonomija bez granica), u središte se postavlja paradigma novog razvoja s najznačajnijim temama budućnosti - rast ili razvoj; koncepcija održiva razvoja. Promišlja se sadašnji i budući razvoj ekonomije u Hrvatskoj.

dr. sc. Drago Čengić
Manageri i privatizacija - Sociološki aspekti preuzimanja poduzeća
(16x23 cm; 186 stranica; meki uvez; biblioteka: Management)
U prvome dijelu - Privatizacija i managersko preuzimanje poduzeća - autor objašnjava pojave managerskog preuzimanja poduzeća (MBO) i preuzimanje poduzeća od strane njihovih zaposlenih (EBO) kao pojave koje obilježavaju novu razvojnu fazu kapitalizma. Te su pojave vezane, prije svega, uz privatizaciju, koju s toga gledišta autor analizira - na temelju tuđih i vlastitog istraživanja - u Velikoj Britaniji, Mađarskoj, Poljskoj, Češkoj i Slovačkoj, a drugi je dio vezan uz privatizaciju i managersko preuzimanje poduzeća u Hrvatskoj.

dr. sc. Božena Jokić
Poduzeće u promjeni - Mijenjanje stavova, shvaćanja i ponašanja
(16x23 cm; 100 stranica; meki uvez; biblioteka: Management)
U hrvatskim se poduzećima zbivaju velike kulturološke promjene. Kolektivistički je sindrom gotovo posve iščezao, no što bi ga trebalo zamijeniti? Nova shvačanja i ponašanja ne mogu se preko noći promijeniti, no tim je promjenama moguće rukovoditi i poticati ih. Suvremeni management u svijetu koristi u tu svrhu različite tehnike rukovođenja kulturološkim promjenama. Tako se sprečavaju sukobi koji proizlaze iz sudara staroga i novoga, a nove poslovne strategije i radne zadaće zaposleni počinju prihvaćati kao svoje vlastite.

prof. dr. sc. Josip Deželjin, dr. sc. Vidoje Vujić
Vlasništvo - poduzetništvo - management
(16x23 cm; 216 stranica; meki uvez; biblioteka: Management)
U knjizi se objašnjavaju osnovni pojmovi - vlasništvo, poduzetništvo, management; njihove bitne sastavnice, povijesni oblici i razvitak; procesi upravljanja poduzećem; procesi pretvorbe vlasničkih i poduzetničkih oblika...