Naša izdanja u biblioteci Posebna izdanja - klikom na sliku ili naslov otvara se opširni opis knjige.

Biblioteka - Posebna izdanja (knjige u biblioteci - abecedeno)

Tomislav Novak
Buchenwald - svjedočanstvo
(16x24 cm; 182 stranice; tvrdi uvez; biblioteka: Posebna izdanja - Monografija)
Monografija o KL Buchenwald kojega je autor bio zatočenikom. Prikaz života i smrti u zloglasnom logoru autor potkrepljuje izvornom građom (uz 70-ak fotografija), objavljenoj u Njemačkoj i Sloveniji. U Popisu zatočenika prvi se put navode logoraši s područja današnje Republike Hrvatske.

Tereza Salajpal
Darovane spoznaje - o umiranju
(16x23 cm; 192 stranice; meki uvez; biblioteka: Posebna izdanja)
Knjiga je podijeljena u dva dijela. U prvome - Umiranje roditelja - autorica opisuje majčino umiranje u kući i očevo u bolnici te osjećaje umirućih i njihovih bližnjih tijekom toga teškoga i bolnog razdoblja. U drugome dijelu - Umiranje u bolnici - opisano je umiranje u bolnici nekoliko osoba kojima je autorica kao prijatelj i pratitelj bila nazočna. Svoje je pojedinih autora koji su pisali o toj problematici, a svaku manju temu završila je svojevrsnom poukom - porukom - sa željom da se čitatelju olakšaju spoznaje o ovoj važnoj temi.

Terezija Dinter
Denari - zbirka pjesama
(13x20 cm; 82 stranice; meki uvez; biblioteka: Posebna izdanja (Romani i priče)
Ja još nisam rekla svima, / Koliko te volim majčice mila! / Volim i tatu, mog glavnog junaka, / Ali on je iz druge priče.
Uvijek te tješi i nikada ne griješi, / I veli: Bit će bolje!
A ja između dva srca stojim, / I njihove otkucaje brojim...
I kao dugine boje, / Slijevaju se u srce, / Tatino, tvoje i moje.
Onako malena, gledam ih gore: / Kao dvije duge, / Čine most od ljubavi stvoren.

Tereza Salajpal
Druga strana sjećanja
(16x23 cm; 172 stranice; meki uvez; biblioteka: Posebna izdanja)
Svjedočanstvo liječnice oboljele od zloćudnih bolesti reproduktivnih organa. Kroz sedamdesetak kraćih priča autorica opisuje svoje osjećaje i doživljaje - od suočavanja s dijagnozom, liječenjem, boravkom u bolnici, nastojanjima da preživi i da svoj život tijekom procesa izliječenja. Knjiga za laike i stručnjake - laik će doznati ono što mu njegov terapeut ne stigne, ne želi ili ne zna priopćiti, a stručnjak može naučiti nešto više o osjećajima bolesnika te poboljšati kvalitetu odnosa s njima.

Nick Johnstone
Glava puna t(c)uge - Ispovijest
(14x21 cm; 200 stranica; meki uvez; biblioteka: Posebna izdanja)
Iskrena, potresna i literarno izvrsno napisana ispovijest mladića koji se desetak godina alkoholizirao. Njegovi su opisi ljubavi, prijateljstva, odnosa s roditeljima, posla - cijeli njegov život - prožeti očajem, sumnjama, depresijom koje je pokušao ukloniti alkoholom, dok mu alkohol nije postao najteži životni problem. Svi koji se žele riješiti alkoholizma često se obeshrabre kad shvate da je proces promjene vrlo dug. U knjizi vidimo da tek kumulativni učinak daje rezultate. Ali kad je uspjeh postignut, bivši alkoholičar postaje pjesnik, pisac (ove) knjige, čovjek koji skrbi o sebi...

Jana Arbeiter, Ana-Maria Boromisa, Maja Bučar, Jasmina Ćetković, Danijela Jaćimović, Slobodan Lakić, Anastasya Raditya Ležaić, Miloš Rajković, Sanja Tišma, Boštjan Udovič, Miloš Žarković
Gospodarska diplomacija - između potreba gospodarstva i interesa država: Hrvatska, Slovenija i Crna Gora
(16x23 cm; 290 stranica; meki uvez; biblioteka: Posebna izdanja)
Pregled razvoja, postignuća i izazova gospodarske i komercijalne diplomacije u Hrvatskoj, Sloveniji i Crnoj Gori usmjeren na mogućnosti unapređenja radi jačanja potencijala za rast. Knjiga daje pregled mogućnosti i ograničenja gospodarske diplomacije te uspoređuje načine provođenja u tri male države sa zajedničkom prošlošću, ali različitim tranzicijskim iskustvom. Nakon prikaza koncepta gospodarske i komercijalne diplomacije, slijedi pregled konteksta u kojemu se razvijaju gospodarske diplomacije Hrvatske, Slovenije i Crne Gore s fokusom na gospodarsku diplomaciju Europske unije.

Tereza Salajpal
Gubitak voljenog bića
(16x23 cm; 112 stranice; meki uvez; biblioteka: Posebna izdanja)
Biti uz teško oboljelu, umiruću osobu dar je i za umirućega i za pratitelja. Spoznaja da smo uz voljeno biće u tom presudnom vremenu, ujedinjeni u patnji i boli, ali i u nadi ponovnog susreta, duhovno nas obogaćuje. Proživljeno i darovano nam iskustvo tog zajedničkog "duhovnog putovanja" nosi značajnu poruku, stoga nas i obvezuje da ga podijelimo s nadom da će možda pomoći osobi koja prolazi kroz sličnu životnu situaciju. To iskustvo nam pomaže da razumijemo vlastiti život, spoznamo istinu o sebi i svijetu, dokučimo trpljenje i patnju, u završnici života - približimo se tajni smrti, ali samo približimo, jer je ona nespoznatljiva. Ipak, mi imamo pohranjeno znanje naših predaka kako umirati. I samoća smrti i prihvaćanje bolnih gubitaka pripada nama.

Aleksandar Halmi
Metodologija istraživanja u socijalnom radu
(16x23 cm; 280 stranica; meki uvez; biblioteka: Posebna izdanja)
Nakon Uvodnih teza, koje čitatelje upoznaju s recentnim trendovima u metodologiji društvenih istraživanja i socijalnom radu te razmatranju epistemoloških problema socijalnog rada, knjiga dalje obuhvaća dvije temeljne cjeline: teorijske pristupe i metodologiju socijalnog rada. U prvom se dijelu daje pregled glavnih teorijskih pristupa metodologiji istraživanja u socijalnom radu koje su preuzete iz srodnih disciplina, a potom se postupno ulazi u područje metodologije koji obilježavaju dva temeljna pristupa: kvalitativni i kvantitativni koji trianguliraju u programima evaluacije.

Aleksandar Halmi
Multivarijatna analiza u društvenim znanostima 2. izdanje
(16x23 cm; 320 stranica; meki uvez; biblioteka: Posebna izdanja)
Knjiga će biti korisna teoretičarima i istraživačima u društvenim znanostima, socijalnom radu i drugim pomažućim profesijama jer, osim pregleda metoda i tehnika, donosi istraživačke primjere i predloške istraživačkih radnji, postupaka i znanstvenih sinteza kao svojevrsnih naputaka kako pristupiti nekim problemima istraživanja s aspekta multivarijatne analize gdje god se to u praksi od istraživača zahtijeva. Kroz hipotetske, ali i realne primjere iz prakse, koji zorno se prikazuje kako primijeniti logiku multivarijatnih postupaka u pojedinoj vrsti istraživanja.

Marija Ovsenik, Milan Ambrož
Neprofitni autopoetični sustavi
(16x22 cm; 176 stranica; meki uvez; biblioteka: Posebna izdanja)
Osim države, socijalne potrebe građana zadovoljavaju tržište (na komercijalnim osnovama) i treći sektor - civilno društvo (na neprofitnim osnovama). Autori objašnjavaju svaku od ovih sfera društva kao i njihove međuodnose u uvjetima društvene neravnoteže nastale djelovanjem globalizacije. Posebnu pozornost usmjeravaju na treći sektor, neprofitne organizacije, te objašnjavaju način ustrojstva i vrste takvih organizacija te njihovo djelovanje u zadovoljavanju potreba građana na dragovoljnim osnovama (planiranje rada, prikupljanje sredstava - sponzorstvo, donatorstvo, marketinški pristup, faze rada i evaluacija).

Ana-Maria Boromisa
Od troškova do koristi - Analiza troškova i koristi u pripremi projekta
(16x23 cm; 228 stranica; meki uvez; biblioteka: Posebna izdanja)
Knjiga prikazuje glavne elemente, opseg i upotrebu analize troškova i koristi. Usmjerena je na njezinu primjenu u kontekstu kohezijske politike Europske unije, pri čemu u obzir uzima specifične ciljeve hrvatskih operativnih programa. Cilj knjige je dati opći pregled mogućnosti i ograničenja analize troškova i koristi, identificirati uobičajene greške i dobre strane analize, a time olakšati i suradnju naručitelja i izrađivača analize. Knjiga bi naručiteljima trebala pomoći razlikovati dobru od loše studije, kao i vezu između dobre studije i lošeg projekta i obrnuto te tako pridonijeti boljoj pripremi i odabiru investicijskih projekata. Izrađivačima će pomoći sistematizirani sažeci i poveznice na sektorske upute. Kroz knjigu je kao primjer korišten projekt - pelješki most - kako bi se omogućilo razumijevanje povezanosti različitih dijelova studije te pokazala važnost suradnje stručnjaka različitih profila tijekom izrade.

Sanja Tišma, Ana-Maria Boromisa, Marina Funduk, Helena Čermak
Okolišne politike i razvojne teme
(16x23 cm; 376 stranica; meki uvez; biblioteka: Posebna izdanja)
Knjiga nudi pregled najvažnijih pitanja zaštite okoliša, okolišnih politika i njihove provedbe na globalnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini te novih tema od značaja za održivi razvoj - ekološka sigurnost, kružno gospodarstvo, upravljanje morskim otpadom, klimatske promjene te bioekonomija. Analize u poglavljima su dopunjene primjerima iz stvarnog života i prakse, kako bi se čitateljima olakšalo razumijevanje različitih pojava iz područja zaštite okoliša i ukazalo na značajne implikacije koje stanje okoliša može imati na društvo, gospodarstvo i razvoj općenito.

dr. sc. Samir Osmančević
Oswald Spengler - filozofijska biografija
(16x23 cm; 136 stranica; meki uvez; biblioteka: Posebna izdanja - filozofija)
Primjenjujući u ovoj filozofijskoj biografiji pristup koji je zagovarao upravo Spengler, naime "pristup u kojemu misleći i djelujući čovjek biva konfrontiran s onim što tvrdi o svome mišljenju i djelovanju", autor je uspio prikazati Spenglera - kroz sve njegove životne faze, razmišljanja i djelovanja - oslobođenog stereotipa i zabluda, koji su površnim, ideološki obojenim čitateljima dopuštali da ga svojataju (nacionalsocijalisti, neonacisti, pobornici "sukoba civilizacija" i sl.) kao duhovnog oca ili da ga tretiraju kao trenutačnu senzaciju koja neće ostaviti dublji trag. (prof. dr. sc. Tihomir Cipek)

Terezija Dinter
Psi i mačke jezera Sabljaci
(16x20 cm; 92 stranice; meki uvez; biblioteka: Posebna izdanja (Romani i priče)
Jezero Sabljaci, nastalo na rijeci Mrežnici za potrebe HE Gojak, sela Sabljaci i Bukovnik i njihovi stalni ili povremeni stanovnici samo su podloga glavnoj junakinji romana - Lili. Svijet viđen očima pekinezera, brojni doživljaji s psima, mačkama i ostalim životinjama, te - ljudima. Jednostavnim stilom autorica pripovijeda jedan pseći život te nas uvlači u, naizgled, malene doživljaje - koji, priču po priču, pletu lijep roman protkan kajanjem. Ono što posebno privlači su opisi ponašanja životinja - neiskvareni, životinjski razumni i iskreni.

Tereza Salajpal
Ranjeni životi - Suočavanje s gubicima
(16x23 cm; 192 stranice; meki uvez; biblioteka: Posebna izdanja)
Knjigu čine četiri dijela. U prvome: Nestali - čeznuće opisane su sudbine žena kojima je zbog političkih okolnosti bilo oduzeto pravo na žalovanje. Drugi dio: Prekid dugogodišnje veze i razvod obuhvaća najveći dio knjige, a u njemu su opisani dijelovi života brojnih žena u njihovim najtežim trenucima - kad su se morale suočiti s raspadom braka. Treći i četvrti dio knjige odnosi se na suočavanje s gubitkom dijela tijela te s umirovljenjem, kao specifičnim gubitkom - promjenom.

Aleksandar Halmi
Temelji kvantitativne analize u društvenim znanostima
(16x23 cm; 256 stranica; meki uvez; biblioteka: Posebna izdanja)
Na temelju relevantne suvremene svjetske literature s ovoga područja, uz potreban kritički odabir pojedinih metoda i tehnika, autor je stručnoj javnosti kao i studentima društvenih znanosti predočio vrijednu knjigu kojom je, uz ostalo, upotpunio svoj doprinos razvitku metodologije društvenih znanosti.

Aleksandar Halmi
Teorije i metode socijalnog rada - Prilozi za studij metodologije socijalnog rada
(16x23 cm; 182 stranica; meki uvez; biblioteka: Posebna izdanja)
Temeljni je zadatak ove knjige pridonijeti promjenama u tradicionalnoj metodologiji. Ovdje se, ponajprije, istraživanje i praksa shvaćaju kao jedinstven i generički proces rješavanja problema koji svoju integraciju postižu u svojevrsnom nacrtu istraživanja (single-sistem nacrt ili nacrt u studiji slučaja). Nova metodologija pruža praktičarima i istraživačima jedinstven korpus istraživačkih spoznaja, tj. osnovno sredstvo ili strategiju kojima se povezuju istraživanje i praksa, te se može pratiti ne samo napredovanje klijentova sustava nego i vrednovati svakodnevna praksa.

Ivan K.
Tribina istok
(14x21 cm; 144 stranice; meki uvez; biblioteka: Posebna izdanja)
Prvi roman Ivana K. Prvi roman u Alinei. Roman o tri poslijeratna prijatelja u Zagrebu. Na Dinamovim utakmicama. Pred Krležom. O prijateljstvu i ljubavi. O svakodnevnim životima i čežnji za srećom.

Anka Došen Dobud
U potrazi za vješticom Makrom
(16x23 cm; 152 stranice; meki uvez; biblioteka: Posebna izdanja (Romani i priče)
Nakon stručnih knjiga iz područja predškolskog odgoja objavljenih u Alinei (Malo dijete veliki istraživač, Predškola - vodič za voditelje i roditelje i S djecom u jaslicama), autorica u ovoj knjizi otkriva jednu, dosad pomalo zatomljenu, dimenziju svoje osobnosti - maštovitost, duhovitost, mladost duha i nevjerojatnu lakoću sažimanja karakterističnih elemenata bajke te njihovu ugradnju u autentičnu, neobičnu i privlačnu priču. Pročitajte kako dva dječaka - Nikan i Perilica - kreću u opasnu misiju, slijedite ih na putu prema Kleku, upoznajte pomagače, Liju-Lizu i Dubka; kao i neprijatelje - Vampira, Kosturastu Smrt i Jednozubu vješticu Makru. Neobično topao i vješto napisan roman za mlade.