Za zbornike i knjige više autora navedeni su svi autori (pa se naslov knjige ponavlja). Autori rasprodanih izdanja nisu na popisu.

Knjige po autorima (abecedno po prezimenu autora)

Adubato, Steve: Govorite iz srca - Budite svoji i postignite rezultate (biblioteka: Komunikologija)
Agičić, Damir, u: Demokratska tranzicija u Hrvatskoj (zbornik) (biblioteka: Sociologija)
Ajduković, Marina: Nenasilno rješavanje sukoba (biblioteka: Komunikologija)
Ambrož, Milan: Neprofitni autopoetični sustavi (biblioteka: Posebna izdanja)
Andrić, Josip, u: Hrvatska politološka tradicija - prinosi za povijest hrvatske politologije (zbornik) (biblioteka: Politologija)
Aralica, Višeslav, u: Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji (zbornik) (biblioteka: Povijest)
Arbeiter, Jana: Gospodarska diplomacija - između potreba gospodarstva i interesa država... (biblioteka: Posebna izdanja)
Barić, Nikica, u: Nezavisna Država Hrvatska 1941.-1945. (zbornik) (biblioteka: Povijest)
Basariček, Đuro, u: Hrvatska politološka tradicija - prinosi za povijest hrvatske politologije (zbornik) (biblioteka: Politologija)
Bašić, Josipa: Integralna metoda u radu s predškolskom djecom i njihovim roditeljima - priručnik (biblioteka: Komunikologija)
Bašić, Josipa: Integralna metoda u radu s predškolskom djecom i njihovim roditeljima - teorijski pristup (biblioteka: Komunikologija)
Bićanić, Jelena: Vježbanje životnih vještina - Priručnik za razrednike (biblioteka: Pedagogija)
Bijelić, Biljana, u: Demokratska tranzicija u Hrvatskoj (zbornik) (biblioteka: Sociologija)
Biondich, Mark, u: Nezavisna Država Hrvatska 1941.-1945. (zbornik) (biblioteka: Povijest)
Boban, Branka: Stjepan Radić u vrijeme Prvoga svjetskog rata (biblioteka: Povijest)
Boban, Branka, u: Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji (zbornik) (biblioteka: Povijest)
Boffey, D. Barnes: Nanovo se stvoriti (biblioteka: Komunikologija)
Boromisa, Ana-Maria: Gospodarska diplomacija - između potreba gospodarstva i interesa država... (biblioteka: Posebna izdanja)
Boromisa, Ana-Maria: Od troškova do koristi - Analiza troškova i koristi u pripremi projekta (biblioteka: Posebna izdanja)
Boromisa, Ana-Maria: Okolišne politike i razvojne teme (biblioteka: Posebna izdanja)
Braun, Eldon M.: Dar disleksije - Zašto neki od najpametnijih ljudi ne znaju čitati i kako mogu naučiti (biblioteka: Pedagogija - logopedija)
Bučar, Maja: Gospodarska diplomacija - između potreba gospodarstva i interesa država... (biblioteka: Posebna izdanja)
Bunčić, Ksenija: Igrom do sebe - 102 igre za rad u grupi (biblioteka: Komunikologija)
Burger, Rudolf: Mala povijest prošlosti - Pironistička skica povijesnog uma- Eseji (biblioteka: Austriana - filozofija)
Chelsom Gossen, Diane: Restitucija - preobrazba školske discipline (biblioteka: Komunikologija)
Cipek, Tihomir, priređivač: Hrvatska politološka tradicija - prinosi za povijest hrvatske politologije (zbornik) (biblioteka: Politologija)
Cipek, Tihomir: Ideja hrvatske države u političkoj misli Stjepana Radića (biblioteka: Politologija)
Cipek, Tihomir, u: Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji (zbornik) (biblioteka: Povijest)
Chethik, Morton: Tehnike u dječjoj terapiji - Psihodinamski pristup (biblioteka: Psihologija)
Clewing, Konrad, u: Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji (zbornik) (biblioteka: Povijest)
Crnković, Gordana P., u: Demokratska tranzicija u Hrvatskoj (zbornik) (biblioteka: Sociologija)
Cvetković-Lay, Jasna: Darovito je, što ću s njim? - Priručnik za odgoj i obrazovanje darovite djece predškolske dobi (bibl.: Darovito dijete)
Cvetković-Lay, Jasna: Darovito je, što ću sa sobom? - Priručnik za obitelj, vrtić i školu (biblioteka: Darovito dijete)
Cvetković-Lay, Jasna: Ja hoću i mogu više - Priručnik za odgoj darovite djece od 3 do 8 godina (biblioteka: Darovito dijete)
Cvetković-Lay, Jasna: Kad bi se njih pitalo... - Priče iz radionica za darovitu djecu (biblioteka: Darovito dijete)
Čengić, Drago: Manageri i privatizacija - Sociološki aspekti preuzimanja poduzeća (biblioteka: Management)
Čermak, Helena: Okolišne politike i razvojne teme (biblioteka: Posebna izdanja)
Ćetković, Jasmina: Gospodarska diplomacija - između potreba gospodarstva i interesa država... (biblioteka: Posebna izdanja)
Davis, Ronald D.: Dar disleksije - Zašto neki od najpametnijih ljudi ne znaju čitati i kako mogu naučiti (biblioteka: Pedagogija - logopedija)
Delaney, Gayle: Živjeti svoje snove: Kako postati stručnjak za snove (biblioteka: Psihologija)
Deželjin, Josip: Vlasništvo - poduzetništvo - management (biblioteka: Management)
Dizdar, Zdravko, u: Nezavisna Država Hrvatska 1941.-1945. (zbornik) (biblioteka: Povijest)
Dinter, Terezija: Denari - zbirka pjesama (biblioteka: Posebna izdanja)
Dinter, Terezija: Psi i mačke jezera Sabljaci (biblioteka: Posebna izdanja)
Došen Dobud, Anka: Dijete - istraživač i stvaralac - Igra, istraživanje i stvaranje djece rane i predškolske dobi (biblioteka: Pedagogija)
Došen Dobud, Anka: Djeca otkrivaju tajne svijeta - priručnik za odgojitelje u dječjim vrtićima (biblioteka: Pedagogija)
Došen-Dobud, Anka: Predškola - vodič za voditelje i roditelje (biblioteka: Pedagogija)
Došen-Dobud, Anka: S djecom u jaslicama (biblioteka: Pedagogija)
Došen-Dobud, Anka: U potrazi za vješticom Makrom (biblioteka: Posebna izdanja (Romani i Priče))
Dragičević, Mirjana: Ekonomija i novi razvoju (biblioteka: Management)
Dukovski, Darko: Istra i Rijeka u Hrvatskome proljeću (biblioteka: Povijest)
Dukovski, Darko, u: Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji (zbornik) (biblioteka: Povijest)
Dukovski, Darko: Povijest Srednje i Jugoistočne Europe 19. i 20. stoljeća (biblioteka: Povijest)
Dulčić, Adinda: Poticajni roditelji - Deset tema za bolji odnos s djetetom (biblioteka: Komunikologija)
Đurić, Zoran: Psihodrama (biblioteka: Psihologija)
Feldman, Matthew, u: Nezavisna Država Hrvatska 1941.-1945. (zbornik) (biblioteka: Povijest)
Ferić, Ivana: Vrijednosti i vrijednosni sustavi: psihologijski pristup (biblioteka: Psihologija)
Foy DiGeronimo, Theresa: Govorite iz srca - Budite svoji i postignite rezultate (biblioteka: Komunikologija)
Funduk, Marina: Okolišne politike i razvojne teme (biblioteka: Posebna izdanja)
Glasser, Carleen: Moj svijet kvalitete - vježbenica (biblioteka: Komunikologija)
Glasser, Carleen: Naći se i ostati zajedno - Rješavanje zagonetke braka (biblioteka: Komunikologija)
Glasser, Carleen: Osam lekcija za sretniji brak (biblioteka: Komunikologija)
Glasser, William: Naći se i ostati zajedno - Rješavanje zagonetke braka (biblioteka: Komunikologija)
Glasser, William: Osam lekcija za sretniji brak (biblioteka: Komunikologija)
Glasser, William: Pozor! Psihijatrija može biti opasna za vaše mentalno zdravlje (biblioteka: Psihologija)
Glasser, William: Svaki učenik može uspjeti (biblioteka: Komunikologija)
Glasser, William: Teorija izbora - Nova psihologija osobne slobode (biblioteka: Psihologija)
Gnjato, Vidoslav: Sastanci - interesno komuniciranje (biblioteka: Komunikologija)
Goldstein, Ivo, u: Nezavisna Država Hrvatska 1941.-1945. (zbornik) (biblioteka: Povijest)
Good, E. Perry: Dobro je biti šef (biblioteka: Management)
Good, E. Perry: Kako pomoći klincima da si sami pomognu (biblioteka: Komunikologija)
Good, E. Perry: U potrazi za srećom (biblioteka: Komunikologija)
Grdešić, Ivan: Političko odlučivanje (biblioteka: Politologija)
Greene, Brad: Nove paradigme za stvaranje kvalitetnih škola (biblioteka: Komunikologija)
Gučetić, Nikola, u: Hrvatska politološka tradicija - prinosi za povijest hrvatske politologije (zbornik) (biblioteka: Politologija)
Halmi, Aleksandar: Metodologija istraživanja u socijalnom radu (biblioteka: Posebna izdanja)
Halmi, Aleksandar: Multivarijatna analiza u društvenim znanostima 2. izdanje (biblioteka: Posebna izdanja)
Halmi, Aleksandar: Temelji kvantitativne analize u društvenim znanostima (biblioteka: Posebna izdanja)
Halmi, Aleksandar: Teorije i metode socijalnog rada (biblioteka: Posebna izdanja)
Holl, Adolf: Isus u lošem društvu - Tamjan i sumpor (biblioteka: Austriana - filozofija)
Höpken, Wolfgang, u: Demokratska tranzicija u Hrvatskoj (zbornik) (biblioteka: Sociologija)
Hudina, Boris: Integralna metoda u radu s predškolskom djecom i njihovim roditeljima - priručnik (biblioteka: Komunikologija)
Ilišin, Vlasta, u: Demokratska tranzicija u Hrvatskoj (zbornik) (biblioteka: Sociologija)
Ivković, Đurđica: Igrom do sebe - 102 igre za rad u grupi (biblioteka: Komunikologija)
Jaćimović, Danijela: Gospodarska diplomacija - između potreba gospodarstva i interesa država... (biblioteka: Posebna izdanja)
Jago, Wendy: NLP učitelj - Cjelovit vodič za osobnu dobrobit i profesionalni uspjeh (biblioteka: Komunikologija)
Jakir, Aleksandar, u: Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji (zbornik) (biblioteka: Povijest)
Janković, Josip: Igrom do sebe - 102 igre za rad u grupi (biblioteka: Komunikologija)
Janković, Josip: Pristupanje obitelji - sustavni pristup (biblioteka: Komunikologija)
Janković, Josip: Sukob ili suradnja (biblioteka: Komunikologija)
Jareb, Mario, u: Nezavisna Država Hrvatska 1941.-1945. (zbornik) (biblioteka: Povijest)
Johnstone, Nick: Glava puna t(c)uge - Ispovijest (biblioteka: Posebna izdanja)
Jokić, Božena: Poduzeće u promjeni - Mijenjanje stavova, shvaćanja i ponašanja (biblioteka: Management)
Kardov, Kruno, u: Demokratska tranzicija u Hrvatskoj (zbornik) (biblioteka: Sociologija)
Kardum, Livia, u: Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji (zbornik) (biblioteka: Povijest)
Kasapović, Mirjana: Birači i demokracija - Utjecaj ideoloških rascjepa na politički život (biblioteka: Politologija)
Kaser, Karl, u: Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji (zbornik) (biblioteka: Povijest)
Kast-Zahn, Annette: Svako dijete može naučiti spavati (biblioteka: Pedijatrija)
Kisić Kolanović, Nada, u: Nezavisna Država Hrvatska 1941.-1945. (zbornik) (biblioteka: Povijest)
Klapež, Bože: Živjeti bez droge - Primjena teorije izbora i realitetne terapije u radu s ovisnicima (biblioteka: Komunikologija)
Kodrnja, Jasenka: Nimfe, Muze, Eurinome - Društveni položaj umjetnica u Hrvatskoj (biblioteka: Sociologija)
Kolesarić, Vladimir: Status introspekcije u suvremenoj psihologiji (biblioteka: Psihologija)
Koller Trbović, Nivex: Integralna metoda u radu s predškolskom djecom i njihovim roditeljima - priručnik (biblioteka: Komunikologija)
Koller Trbović, Nivex: Integralna metoda u radu s predškolskom djecom i njihovim roditeljima - teorijski pristup (bibl.: Komunikologija)
Kondić, Ljiljana: Poticajni roditelji - Deset tema za bolji odnos s djetetom (biblioteka: Komunikologija)
Kondić, Ljiljana: Zimska bajka (biblioteka: Pedagogija)
K. (Kovačić), Ivan: Tribina istok (biblioteka: Posebna izdanja)
Lakić, Slobodan: Gospodarska diplomacija - između potreba gospodarstva i interesa država... (biblioteka: Posebna izdanja)
Lamza-Posavec, Vesna: Javno mnijenje - teorije i istraživanje (biblioteka: Politologija)
Leburić, Anči: Nova političnost mladih (biblioteka: Sociologija)
Liessmann, Konrad Paul: Budućnost dolazi! - O sekulariziranim očekivanjima spasenja... (biblioteka: Austriana - filozofija)
Listhaug, Ola, u: Demokratska tranzicija u Hrvatskoj (zbornik) (biblioteka: Sociologija)
Longo, Igor: Povezani s djetetom (biblioteka: Komunikologija)
Longo, Igor: Roditelj - graditelj odnosa (biblioteka: Pedagogija)
Longo, Igor: Roditeljstvo se može učiti (biblioteka: Pedagogija)
Marušić Hren, Timea: Poticajni roditelji - Deset tema za bolji odnos s djetetom (biblioteka: Komunikologija)
Matić, Davorka, u: Demokratska tranzicija u Hrvatskoj (zbornik) (biblioteka: Sociologija)
McDermott, Ian: NLP učitelj - Cjelovit vodič za osobnu dobrobit i profesionalni uspjeh (biblioteka: Komunikologija)
Milardović, Anđelko, priređivač: Hrvatska politološka tradicija - prinosi za povijest hrvatske politologije (zbornik) (biblioteka: Politologija)
Morgenroth, Hartmut: Svako dijete može naučiti spavati (biblioteka: Pedijatrija)
Nagle, Doreen: Ne osjećam se prestara za mamu! (biblioteka: Komunikologija)
Nagy, Josip, u: Hrvatska politološka tradicija - prinosi za povijest hrvatske politologije (zbornik) (biblioteka: Politologija)
Najbar-Agičić, Magdalena, u: Demokratska tranzicija u Hrvatskoj (zbornik) (biblioteka: Sociologija)
Novak, Tomislav: Buchenwald - svjedočanstvo (biblioteka: Posebna izdanja - Monografija)
Novalić, Fahrudin: Rasipanje budućnosti - Kritika mita napretka i cinizma rasipanja (biblioteka: Socijalna ekologija)
Osmančević, Samir: Oswald Spengler - filozofijska biografija (biblioteka: Posebna izdanja - filozofija)
Ovsenik, Marija: Neprofitni autopoetični sustavi (biblioteka: Posebna izdanja)
Pavelin, Goran: Odnosi s javnošću u funkciji potpore arhivskom menadžmentu i menadžmentu događanja (biblioteka: Komunikologija)
Pavičić Dokoza, Katarina: Kako D postaje R (biblioteka: Pedagogija - logopedija)
Payne, Stanley G., u: Nezavisna Država Hrvatska 1941.-1945. (zbornik) (biblioteka: Povijest)
Pečnik, Nina: Nenasilno rješavanje sukoba (biblioteka: Komunikologija)
Pejović, Snježana: Skok s mosta: Odgoje između prosvjetne politike i međuljudskog odnosa (biblioteka: Pedagogija)
Penava, Ankica: Igrom do sebe - 102 igre za rad u grupi (biblioteka: Komunikologija)
Peračković, Krešimir, u: (Za)što raditi u postindustrijskom društvu? (biblioteka: Sociologija)
Peruško, Zrinjka, u: Demokratska tranzicija u Hrvatskoj (zbornik) (biblioteka: Sociologija)
Peteh, Mira: Igračke - suveniri (biblioteka: Pedagogija)
Peteh, Mira: Igrajmo se papirom (biblioteka: Pedagogija)
Peteh, Mira: Matematika i igra za predškolce (biblioteka: Pedagogija)
Peteh, Mira: Poslovice za predškolce - Dragocjena zrnca mudrosti (biblioteka: Pedagogija)
Peteh, Mira: Radost igre i stvaranja (biblioteka: Pedagogija)
Peteh, Mira: Radost stvaranja (biblioteka: Pedagogija)
Peteh, Mira: Zlatno doba brojalice (biblioteka: Pedagogija)
Polić, Ladislav, u: Hrvatska politološka tradicija - prinosi za povijest hrvatske politologije (zbornik) (biblioteka: Politologija)
Radić, Stjepan, u: Hrvatska politološka tradicija - prinosi za povijest hrvatske politologije (zbornik) (biblioteka: Politologija)
Radić, Stjepan, u: Ideja hrvatske države u političkoj misli Stjepana Radića (biblioteka: Politologija)
Raditya Ležaić, Anastasya: Gospodarska diplomacija - između potreba gospodarstva i interesa država... (biblioteka: Posebna izdanja)
Rajković, Miloš: Gospodarska diplomacija - između potreba gospodarstva i interesa država... (biblioteka: Posebna izdanja)
Ramet, Sabrina P.: Balkanski Babilon - Raspad Jugoslavije od Titove smrti do Miloševićeva pada (biblioteka: Politologija)
Ramet, Sabrina P.: Čija demokracija? - Nacionalizam, religija i doktrina kolektivnih prava... (biblioteka: Politologija)
Ramet, Sabrina P., u: Demokratska tranzicija u Hrvatskoj (zbornik) (biblioteka: Sociologija)
Ramet, Sabrina P., u: Nezavisna Država Hrvatska 1941.-1945. (zbornik) (biblioteka: Povijest)
Ramet, Sabrina P.: Postkomunistička Europa i tradicija prirodnog prava (biblioteka: Politologija)
Reardon, Kathleen K.: Interpersonalna komunikacija - gdje se misli susreću (biblioteka: Komunikologija)
Rendić-Miočević, Ivo, u: Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji (zbornik) (biblioteka: Povijest)
Salajpal, Tereza: Darovane spoznaje - o umiranju (biblioteka: Posebna izdanja)
Salajpal, Tereza: Druga strana sjećanja (biblioteka: Posebna izdanja)
Salajpal, Tereza: Gubitak voljenog bića (biblioteka: Posebna izdanja)
Salajpal, Tereza: Ranjeni životi - Suočavanje s gubicima (biblioteka: Posebna izdanja)
Schuh, Franz: Teški prigovori, prljavo rublje (biblioteka: Austriana - filozofija)
Sekulić Majurec, Ana: Darovito je, što ću s njim? - Priručnik za odgoj i obrazovanje darovite djece predškolske dobi (bibl.: Darovito dijete)
Soeberg, Marius, u: Demokratska tranzicija u Hrvatskoj (zbornik) (biblioteka: Sociologija)
Solem, Knut Erik, u: Demokratska tranzicija u Hrvatskoj (zbornik) (biblioteka: Sociologija)
Stančić, Nikša, u: Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji (zbornik) (biblioteka: Povijest)
Starčević, Ante, u: Hrvatska politološka tradicija - prinosi za povijest hrvatske politologije (zbornik) (biblioteka: Politologija)
Strasser, Peter: Bog svih ljudi: Prekoračenje filozofijske granice (biblioteka: Austriana - filozofija)
Šetić, Nevio, u: Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji (zbornik) (biblioteka: Povijest)
Šiber, Ivan: Birači i demokracija - Utjecaj ideoloških rascjepa na politički život (biblioteka: Politologija)
Šišak, Marinko, priređivač: Hrvatska politološka tradicija - prinosi za povijest hrvatske politologije (zbornik) (biblioteka: Politologija)
Škiljan, Filip, u: Nezavisna Država Hrvatska 1941.-1945. (zbornik) (biblioteka: Povijest)
Šokčević, Dinko, u: Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji (zbornik) (biblioteka: Povijest)
Šolić, Terezija-Ružica: Deset godina njihova djetinjstva (biblioteka: Pedagogija)
Štajcer Blatarić, Vesna: Poslovice za predškolce - Dragocjena zrnca mudrosti (biblioteka: Pedagogija)
Štrbac, Žan, u: Demokratska tranzicija u Hrvatskoj (zbornik) (biblioteka: Sociologija)
Tišma, Sanja: Gospodarska diplomacija - između potreba gospodarstva i interesa država... (biblioteka: Posebna izdanja)
Tišma, Sanja: Okolišne politike i razvojne teme (biblioteka: Posebna izdanja)
Tomić, Miomir: Psihodrama (biblioteka: Psihologija)
Tomić-Koludrović, Inga: Nova političnost mladih (biblioteka: Sociologija)
Trogrlić, Marko, u: Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji (zbornik) (biblioteka: Povijest)
Udovič, Boštjan: Gospodarska diplomacija - između potreba gospodarstva i interesa država... (biblioteka: Posebna izdanja)
Urbanc, Kristina: Izazovi socijalnog rada s pojedincem (biblioteka: Socijalni rad)
Uvodić-Vranić, Ljubica: Kako se pomiriti (biblioteka: Socijalni rad)
Veljković, Jasna: Psihodrama (biblioteka: Psihologija)
Vesterdal, Knut, u: Demokratska tranzicija u Hrvatskoj (zbornik) (biblioteka: Sociologija)
Vujčić, Vladimir: Politička kultura i političko odlučivanje (biblioteka: Politologija)
Vujić, Vidoje: Vlasništvo - poduzetništvo - management (biblioteka: Management)
Vrandečić, Josip, u: Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji (zbornik) (biblioteka: Povijest)
Zakošek, Nenad: Birači i demokracija - Utjecaj ideoloških rascjepa na politički život (biblioteka: Politologija)
Zorić, Ana: Kako D postaje R (biblioteka: Pedagogija - logopedija)
Zrinščak, Siniša, u: Demokratska tranzicija u Hrvatskoj (zbornik) (biblioteka: Sociologija)
Žarković, Miloš: Gospodarska diplomacija - između potreba gospodarstva i interesa država... (biblioteka: Posebna izdanja)
Žižak, Antonija: Integralna metoda u radu s predškolskom djecom i njihovim roditeljima - priručnik (biblioteka: Komunikologija)
Žižak, Antonija: Integralna metoda u radu s predškolskom djecom i njihovim roditeljima - teorijski pristup (biblioteka: Komunikologija)
Žurek, Piotr, u: Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji (zbornik) (biblioteka: Povijest)