Naša izdanja po bibliotekama - klikom na biblioteku otvara se navedena biblioteka sa slikom i sažetim opisom svakog naslova.

Knjige po bibliotekama (knjige razvrstane u biblioteke - abecedeno)


Austriana - filozofija
Bog svih ljudi: Prekoračenje filozofijske granice - Peter Strasser
Budućnost dolazi! - O sekulariziranim očekivanjima spasenja i razočaranju u vezi s tim - Eseji - Konrad Paul Liessmann
Isus u lošem društvu - Tamjan i sumpor - Adolf Holl
Mala povijest prošlosti - Pironistička skica povijesnog uma - Eseji - Rudolf Burger
Teški prigovori, prljavo rublje - Franz Schuh

Darovito dijete
Darovito je, što ću s njim? - Priručnik za odgoj i obrazovanje darovite djece... - Jasna Cvetković Lay, Ana Sekulić Majurec
Darovito je, što ću sa sobom? - Priručnik za obitelj, vrtić i školu - Jasna Cvetković Lay
Ja hoću i mogu više - Priručnik za odgoj darovite djece od 3 do 8 godina - Jasna Cvetković Lay
Kad bi se njih pitalo... - Priče iz radionica za darovitu djecu - Jasna Cvetković Lay

Komunikologija
Govorite iz srca - Budite svoji i postignite rezultate - Steve Adubato, Theresa Foy DiGeronimo
Igrom do sebe - 102 igre za rad u grupi - Ksenija Bunčić, Đurđica Ivković, Josip Janković, Ankica Penava
Integralna metoda u radu s predškolskom... - priručnik - Josipa Bašić, Boris Hudina, Nivex Koller Trbović, Antonija Žižak
Integralna metoda u radu s predškolskom djecom... - teorijski pristup - Josipa Bašić, Nivex Koller Trbović, Antonija Žižak
Interpersonalna komunikacija - gdje se misli susreću - Kathleen K. Reardon
Kako pomoći klincima da si sami pomognu - E. Perry Good
Kako se pomiriti - Ljubica Uvodić-Vranić
Moj svijet kvalitete - vježbenica - Carleen Glasser
Naći se i ostati zajedno - Rješavanje zagonetke braka - William Glasser, Carleen Glasser
Nanovo se stvoriti - D. Barnes Boffey
Ne osjećam se prestara za mamu! - Doreen Nagle
Nenasilno rješavanje sukoba - Marina Ajduković, Nina Pečnik
NLP učitelj - Cjelovit vodič za osobnu dobrobit i profesionalni uspjeh - Ian McDermott, Wendy Jago
Nove paradigme za stvaranje kvalitetnih škola - Brad Greene
Odnosi s javnošću u funkciji potpore arhivskom menadžmentu i menadžmentu događanja - Goran Pavelin
Osam lekcija za sretniji brak - William Glasser, Carleen Glasser
Poticajni roditelji - Deset tema za bolji odnos s djetetom - Lj. Kondić, T. Marušić Hren, A. Dulčić
Povezani s djetetom - Igor Longo
Pristupanje obitelji - sustavni pristup - Josip Janković
Restitucija - preobrazba školske discipline - Diane Chelsom Gossen
Sastanci - interesno komuniciranje - Vidoslav Gnjato
Sukob ili suradnja - Josip Janković
Svaki učenik može uspjeti - William Glasser
U potrazi za srećom - E. Perry Good
Živjeti bez droge - Primjena teorije izbora i realitetne terapije u radu s ovisnicima - Bože Klapež

Management
Dobro je biti šef - E. Perry Good
Ekonomija i novi razvoj - Mirjana Dragičević
Manageri i privatizacija - Sociološki aspekti preuzimanja poduzeća - Drago Čengić
Poduzeće u promjeni - Mijenjanje stavova, shvaćanja i ponašanja - Mirjana Dragičević
Vlasništvo - poduzetništvo - management - Josip Deželjin, Vidoje Vujić

Pedagogija
Deset godina njihova djetinjstva - Terezija-Ružica Šolić
Dijete - istraživač i stvaralac - Igra, istraživanje i stvaranje djece rane i predškolske dobi - Anka Došen Dobud
Djeca otkrivaju tajne svijeta - Priručnik za odgojitelje u dječjim vrtićima - Anka Došen Dobud
Igračke - suveniri - Mira Peteh
Igrajmo se papirom - Mira Peteh
Matematika i igra za predškolce - Mira Peteh
Poslovice za predškolce - Dragocjena zrnca mudrosti - Mira Peteh, Vesna Štajcer Blatarić
Predškola - vodič za voditelje i roditelje - Anka Došen-Dobud
Radost igre i stvaranja - Mira Peteh
Radost stvaranja - Mira Peteh
Roditelj - graditelj odnosa - Igor Longo
Roditeljstvo se može učiti - Igor Longo
Skok s mosta: Odgoj između prosvjetne politike i međuljudskog odnosa - Snježana Pejović
S djecom u jaslicama - Anka Došen-Dobud
Vježbanje životnih vještina - Priručnik za razrednike - Jelena Bićanić
Zimska bajka - Ljiljana Kondić
Zlatno doba brojalice - Mira Peteh

Pedagogija - logopedija
Dar disleksije - Zašto neki od najpametnijih ljudi ne znaju čitati i kako mogu naučiti - Ronald D. Davis, Eldon M. Braun
Kako D postaje R - Ana Zorić, Katarina Pavičić Dokoza

Pedijatrija
Svako dijete može naučiti spavati - Annette Kast-Zahn, Hartmut Morgenroth

Politologija
Balkanski Babilon - Raspad Jugoslavije od Titove smrti do Miloševićeva pada - Sabrina P. Ramet
Birači i demokracija - Utjecaj ideoloških rascjepa na politički život - Mirjana Kasapović, Ivan Šiber, Nenad Zakošek
Čija demokracija? - Nacionalizam, religija i doktrina kolektivnih prava u srednjoj i jugoistočnoj Europi 1989. godine - Sabrina P. Ramet
Hrvatska politološka tradicija - prinosi za povijest hrvatske politologije - zbornik
Ideja hrvatske države u političkoj misli Stjepana Radića - Tihomir Cipek
Javno mnijenje - teorije i istraživanje - Vesna Lamza-Posavec
Politička kultura i politička socijalizacija - Vladimir Vujčić
Političko odlučivanje - Ivan Grdešić
Postkomunistička Europa i tradicija prirodnog prava - Sabrina P. Ramet

Posebna izdanja
Buchenwald - svjedočanstvo - Tomislav Novak
Darovane spoznaje - o umiranju - Tereza Salajpal
Denari - zbirka pjesama - Terezija Dinter
Druga strana sjećanja - Tereza Salajpal
Glava puna t(c)uge - Ispovijest - Nick Johnstone
Gospodarska diplomacija - između potreba gospodarstva i interesa država: Hrvatska, Slovenija i Crna Gora - grupa autora
Gubitak voljenog bića - Tereza Salajpal
Metodologija istraživanja u socijalnom radu - Aleksandar Halmi
Multivarijatna analiza u društvenim znanostima 2. izdanje - Aleksandar Halmi
Neprofitni autopoetični sustavi - Marija Ovsenik, Milan Ambrož
Od troškova do koristi - Analiza troškova i koristi u pripremi projekta - Ana-Maria Boromisa
Okolišne politike i razvojne teme - Sanja Tišma, Ana-Maria Boromisa, Marina Funduk, Helena Čermak
Oswald Spengler - filozofijska biografija - Samir Osmančević
Psi i mačke jezera Sabljaci - Terezija Dinter
Ranjeni životi - Suočavanje s gubicima - Tereza Salajpal
Temelji kvantitativne analize u društvenim znanostima - Aleksandar Halmi
Teorije i metode socijalnog rada - Prilozi za studij metodologije socijalnog rada - Aleksandar Halmi
Tribina istok - Ivan K.
U potrazi za vješticom Makrom - Anka Došen Dobud

Povijest
Istra i Rijeka u Hrvatskome proljeću - Darko Dukovski
Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji - zbornik
Nezavisna Država Hrvatska 1941.-1945. - zbornik
Povijest Srednje i Jugoistočne Europe 19. i 20. stoljeća - Darko Dukovski
Stjepan Radić u vrijeme Prvoga svjetskog rata - Branka Boban

Psihologija
Pozor! Psihijatrija može biti opasna za vaše mentalno zdravlje - William Glasser
Psihodrama - Zoran Đurić, Jasna Veljković, Miomir Tomić
Status introspekcije u suvremenoj psihologiji - Vladimir Kolesarić
Tehnike u dječjoj terapiji - Psihodinamske strategije - Morton Chethik
Teorija izbora - Nova psihologija osobne slobode - William Glasser
Vrijednost i vrijednosni sustavi: psihologijski pristup - Ivana Ferićk
Živjeti svoje snove: Kako postati stručnjak za snove - Gayle Delaney

Socijalna ekologija
Rasipanje budućnosti - Kritika mita napretka i cinizma rasipanja - Fahrudin Novalić

Socijalni rad
Izazovi socijalnog rada s pojedincem - Kristina Urbanc

Sociologija
Demokratska tranzicija u Hrvatskoj - transformacija vrijednosti, obrazovanje, mediji - zbornik
Nimfe, Muze, Eurinome - Društveni položaj umjetnica u Hrvatskoj - Jasenka Kodrnja
Nova političnost mladih - Anči Leburić, Inga Tomić-Koludrović
(Za)što raditi u postindustrijskom društvu? - Promjene u društvenoj podjeli rada na početku 21. stoljeća